Afronding molenfundering

Wandelaars en fietsers die regelmatig door het Molenpark komen, zagen het al. De hoek met de fundering van molen ‘De Nijverheid’ krijgt geleidelijk gestalte. Op 18 september is de oude molensteen midden in de fundering geplaatst (foto 1). De steen is nog afkomstig uit de in 1959-1960 gesloopte molen. Op 27 september kwam de bestrating gereed (foto 2). Via een verhard pad kunnen wandelaars in de toekomst naar de banken die op de fundering komen. Afgelopen zaterdag is de talud rondom de molen aangelegd en met ingezaaid met gras (foto 3). Delen van de oude fundering zijn weer zichtbaar. Het ziet er fraai uit. Een pluim voor de vrijwilligers en bedrijven die meehielpen. Binnenkort wordt het aambeeld van smederij Hendriks die vroeger naast de molen gevestigd was, op een sokkel geplaatst. Dan resten nog de banken. Ook de oude windvaan van Sondag krijgt een plek. Vanaf dat moment zal de dorpstuin op het voormalige terrein de Sondag/De Heus echt zijn naam ‘Molenpark’ waardig zijn. 

Molensteen De Nijverheid

Foto 1: De molensteen van De Nijverheid wordt geplaatst.

Bestrating fundering

Foto 2: De bestrating

Aanleggen talud

Foto 3: Het aanleggen van het talud

Tags:

Filmavond 26 september 2017

De werkgroep Film van Erthepe heeft in het seizoen 2017-2018 weer zes filmavonden gepland. De eerste filmavond vindt plaats op dinsdag 26 september a.s. om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum Ter Aa (Den Uil 1a te Erp). Het thema is: Terugblik op de Erpse middenstand. Zie de aankondiging op YouTube

Op het programma staan de volgende fragmenten. Voor de pauze vertoont de werkgroep beelden van de activiteiten rondom het thema Middenstand in april-mei jl. Na de pauze laat de werkgroep nog niet eerste vertoonde beelden zien van Erpse middenstanders uit de vorige eeuw. Wie kent ze nog? Cor Munsters, Piet Verkuijlen, Wim Strijbosch, Frits en Tiny van Dijk, café Bekkers te Keldonk, Antje van de Ven en Jan Hendrik passeren de revue.

Kortom: een mooie gelegenheid om herinneringen op te halen. De avond is ook toegankelijk voor niet-leden. Breng ze gerust mee. We vragen aan hen wel € 2,50 entree. Daarmee steunen ze de activiteiten van Erthepe.

Tijdens de filmavond ligt een folder met het programma van de filmavonden in het seizoen 2017-2018 voor u klaar.

Onthulling informatiebord kerkhof Erp

In juni 2016 werd de museale hoek op het kerkhof van Erp geopend. Er ontbrak nog steeds een bord waarop in het kort iets verteld wordt over de graven en grafstenen in de museale hoek. Dankzij hulp van enkele bedrijven en vrijwilligers van Erthepe is dat bord ruim een jaar na de opening van de museale hoek gerealiseerd. Elke bezoeker die nu op het kerkhof komt, kan door de informatie op het bord kennis maken met de geschiedenis van het Erpse kerkhof en wat meer te weten komen over de drie soorten graven die in de museale hoek van de begraafplaats voorkomen.

De ene zijde van het informatiebord bevat een luchtfoto van de begraafplaats. Daarop zijn de bijzondere plekken op het kerkhof aangegeven, zoals de Calvarieberg en het monument voor de levenloos geboren kinderen. Aan de andere zijde van het bord zijn de drie onderdelen van de museale hoek kort beschreven: de oorlogsgraven, de protestantse zerken en de grafstenen die een beeld geven van de katholieke begraafcultuur tussen 1920 en 1975.

Achter elk van de grafstenen in de museale hoek schuilt een verhaal. Samen vertellen ze iets over de geschiedenis van Erp.

  • De oorlogsgraven zijn een blijvende herinnering aan jonge mannen die tussen 1940-1945 hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Onder hen een geallieerde militair van joodse huize.
  • De protestantse grafzerken verwijzen naar de periode waarin een klein aantal protestantse families de touwtjes in handen had in Erp en de belangrijkste overheidsdienaren leverde.
  • De katholieke grafstenen in de museale hoek laten de ‘dorpse’ katholieke begraafcultuur zien tussen 1920-1975. Maar dat niet alleen: ook het verschil in welvaart, de grote kindersterfte vroeger en sporen van het gelijkheidsdenken vanaf het einde van de jaren 60.

Pastoor Rombauts onthulde op zaterdagmiddag 9 september jl. het informatiebord bij de museale hoek. In een woordje vooraf gaf de pastoor aan, dat de wijze waarop mensen omgaan met de graven van hun voorouders iets zegt over hun beschaving. Zoals je in het dagelijks leven goed hoort te zorgen voor de ander, ga je ook zorgvuldig om met de tastbare herinneringen aan onze voorouders. De museale hoek was in zijn ogen bijzonder, omdat de verbondenheid van joods-christelijke cultuur daar zichtbaar is: naast het oorlogsgraf van een joodse militair tref je er protestantse zerken aan en grafstenen met katholieke symbolen.

Met de onthulling van het informatiebord is de museale hoek op het kerkhof na ruim tien jaar eindelijk voltooid. Niet het project grafcultuur! Heemkundekring Erthepe hoopt in de komende jaren nog enkele monumentale graven op het kerkhof te herstellen en voor toekomstige generaties te bewaren.

  

   

Pastoor Rombauts onthult het informatiebord op het kerkhof van Erp (foto: Jan Bekkers).

Staphorst bezoekt het emaillemuseum in Erp

 

Wim en Mieke in de film van Landleven

De afgelopen 15 jaar heeft ons lid Wim van Heeswijk in zijn boerderij Hoek 7 (5469 NK Erp) een indrukwekkende verzameling van emaille keukengerei opgebouwd. Zijn verzameling van ca. 6000 voorwerpen is misschien we de grootste in Nederland. Door het programma Man bijt hond in maart 2015 kreeg het museum al enige bekendheid. Sinds de publicatie in Landleven van maart 2017 komen groepen uit het hele land op bezoek. Zo bezocht in mei een groep bewoners uit Staphorst het museum. In vol ornaat!

 Bezoek uit Staphorst

Het museum is op afspraak te bezoeken (06-22494803; hetkleineaadal@live.nl). Wim en  Mieke leiden de bezoekers rond en vertellen het verhaal over de productie en het gebruik van emaille. Ze blijven het museum vernieuwen en aanvullen. De laatste aanwinsten zijn in eigen beheer samengestelde miniaturen van Erpse ambachtelijke bedrijfjes. Het bezoek aan het museum kost (inclusief koffie en wat lekkers) € 5,- pp.

 

Spraakmakende tentoonstelling over de Erpse middenstand

Op zaterdag 6 mei is het zover. Na een maandenlange voorbereiding staat in het Raadhuis van Erp de historie van de middenstand van Erp, Keldonk en Boerdonk centraal. Vooral in het eerste weekend van de tentoonstelling wordt er flink uitgepakt en zal het in en om het Raadhuis, het hart van Erp, een drukte van belang zijn.  

Tijdens de lezing van Jan van Dijk op 4 april en de filmavond op 25 april jl. maakten al veel belangstellenden kennis met enkele facetten van de geschiedenis van de Erpse middenstand in de 20ste eeuw. Bij de tentoonstelling valt nog meer te zien. Veel foto’s en voorwerpen die de werkgroep verzamelde. In het eerste weekend van mei staat het binnenplein bij het Raadhuis vol met kramen die een beeld geven van de middenstand in de vorige eeuw. We zien de winkel van Van de Goor, lopen langs de smederij van Hendriks, een winkel met huishoudelijke artikelen, een kleermakerij, een kruidenierswinkel en nog veel meer. We zien allerlei voorwerpen en producten die in ‘oma’s tijd’ verkocht werden. En zoals in een Brabants dorp hoort, zal ook een café met terras niet ontbreken.

De tentoonstelling over de historie van de Erpse middenstand is voor jong en oud een mooie gelegenheid om terug te kijken naar hoe het in de 20ste eeuw was. Niet omdat het toen allemaal beter was, maar om je bewust te worden van de grote veranderingen die zich de afgelopen eeuw in het dagelijks leven hebben voltrokken. Ook in Erp, Keldonk en Boerdonk.

De tentoonstelling is op zaterdag 6 en13 mei geopend van 13.00-17.00 uur; op zondag 7 en 14 mei van 11.00-17.00 uur. De toegang is gratis. Op Moederdag 14 mei biedt Erthepe elke moeder die de tentoonstelling bezoekt, een gratis consumptie aan.

 

Winkels Kerkstraat-Hezelstraat

In de Kerkstraat waren vroeger veel winkels. Op deze foto uit ca. 1955 van rechts naar links: de elektrowinkel van Smulders, de snoep- en ijswinkel van Jan Opheij en slagerij Antoon van Doren. Even verder richting de Hezelstraat:  drogisterij Van Uden en zuivelhandel Miove (‘Melk is onmisbaar voor elk’). 

Levendige herinneringen aan de Erpse middenstand

Heemkundekring Erthepe heeft dit seizoen als jaarthema: de historie van de middenstand in Boerdonk, Erp en Keldonk. In de voormalige gemeente Erp, het werkgebied van Erthepe, waren in het verleden tientallen kleine middenstanders actief. In elke uithoek van de dorpen in de gemeente vond men wel een kruidenier, snoepwinkel, bakker of fietsenhandelaar. De filmwerkgroep van Erthepe heeft een aantal voormalige middenstanders in Erp geïnterviewd. Hun verhalen kunt u zien tijdens de filmavond op 25 april a.s. in Ter Aa. Op die avond zijn eveneens beelden te zien die Erthepe in de afgelopen jaren over de middenstand verzameld heeft.

Het programma van de filmavond op 25 april ziet er uit als volgt. Voor de pauze ziet u een samenvatting van het interview met een aantal voormalige middenstanders en/of hun familieleden. Jan van Dijk, zoon van kleermaker Frits van Dijk, gaat in gesprek met Annie van Hek, Jo Relou, Wim v.d. Brand, Greet v.d. Akker, Annie Biermann, Diny van Doorn, Adri van den Hurk, Jan van Lith, Huub v.d. Wijdeven en zijn naamgenoot Jan van Dijk (schoenmaker). Daarna volgt een interview met Henk en Sander Kanters uit Boerdonk, bekend van hun SRV-winkelwagen. Tot slot voor de pauze een prachtige documentaire over bakkerij Van Eenbergen, gefilmd in en om hun bakkerij in 2013.

Na de pauze vervolgen we met een interview met de Keldonkse familie Kuijpers. Ze vertellen over hun ondernemersactiviteiten in Keldonk. We sluiten af met het verhaal over de klompenfabriek van de familie Bolwerk aan de Watermolenweg.

Een aankondiging van de filmavond staat op You Tube.

                               

 Twee winkelpanden in de Brugstraat te Erp omstreeks 1975: links de winkel met huishouidelijke artikelen van smid Jan Hendriks en rechts de kruidenierswinkel van de familie Van de Wijdeven.

Tags:

Ook belangstelling voor heemkunde?

Jan Bekkers maakte onlangs een filmpje dat een indruk geeft van de werkzaamheden van enkele werkgroepen bij onze heemkundekring. Zie: YouTube.  Misschien ook iets voor u?  Wat krijgt u ervoor terugkrijgt: contacten in een gezellige sfeer, veel waardering en... op tijd een gratis kop koffie/thee! Interesse? Er is veel behoefte aan vrijwilligers die regelmatig een klus verrichten. Zowel praktische werk met de handen, als werkzaamheden waarbij een computer onmisbaar is. Interesse? Neem contact op met secretariaat@erthepe.nl.

                      

                   Wim van Dijk scant oude glasnegatieven voor de digitale fotocollectie van Erthepe. 

Tags:

De verdwenen middenstand in Erp

Op dinsdagavond 4 april a.s. vindt de eerste activiteit plaats van het thema dat dit seizoen van Erthepe centraal staat: ‘De middenstand van Erp, Keldonk en Boerdonk’. Jan van Dijk, zoon van kleermaker Frits van Dijk, geeft in Ter Aa een lezing met veel foto’s over de talrijke winkels en ambachtsbedrijfjes die de gemeente Erp vroeger kende.

Je kunt gerust zeggen, dat de inwoners van de gemeente Erp vroeger heel ondernemend waren. Langs de doorgaande weg in Erp, destijds ‘De Straat’ geheten, probeerden tientallen winkeliers en ambachtslui de kost te verdienen. Vaak was de winkel een nevenbedrijf naast een andere baan. Jan van Dijk maakt op 4 april aan de hand van foto’s een tocht door de dorpen en laat de middenstanders uit de vorige eeuw in Erp, Keldonk en Boerdonk de revue passeren.

Vrijwel alle kleine winkels en ambachtsbedrijfjes zijn na de jaren ’50 uit Erp verdwenen. Supermarkten verdrongen de kruideniers in ‘De Straat’. Winkels met huishoudelijke artikelen konden niet concurreren tegen het opkomende grootbedrijf. Daardoor is het winkelaanbod in de afgelopen 75 jaar in de voormalige gemeente Erp erg verschraald.

 De lezing wordt op dinsdagavond 4 april gehouden in Ter Aa (Den Uil 1a) en begint om 20.00 uur.  

                                 Kleermaker F. van Dijk

                                                            Frits van Dijk met zijn echtgenote aan het werk in de kleermakerij aan de Kerkstraat

Tags:

Over missiepaters en missiezusters

Op maandagavond 27 maart organiseert de filmwerkgroep van Heemkundekring Erthepe opnieuw een filmavond voor leden en belangstellenden in Sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa. De avond begint om 20.00 uur. Dit keer staan enkele Erpse religieuzen centraal. Zusters en een pater die naar de missie vertrokken, niet alleen om het christelijk geloof te verkondigen, maar ook om de bevolking in een ontwikkelingsland te helpen. Op You Tube staat een link naar een kort filmpje met een aankondiging van de filmavond.

Voor de pauze laat de werkgroep beelden zien van de paters van de H. Geest in Gemert (de ‘spiritijnen’) die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Gemert terecht kwamen en daar tot 2010 verbleven. In het laatstgenoemde jaar verhuisde de communiteit naar Gennep. De Erpse pater Piet Delisse was, na een jarenlang verblijf als missionaris in de Centraal Afrikaanse Republiek, de laatste overste van de paters in het kasteel van Gemert.

Vervolgens wordt een interview vertoond dat gehouden werd met zuster Antonia Pepers uit Keldonk. Zij trad in 1953 in bij de missiezusters van de H. Geest, de vrouwelijke tegenhanger van de paters van de H. Geest. Deze zustercongregatie had in 1947 in Keldonk het klooster St. Joannes overgenomen van de Duitse nonnen van het Kostbaar Bloed en bleef daar tot 1976. Toen werd door de daling van het aantal roepingen het klooster te groot en verhuisden de zusters van de H. Geest naar Helmond.

Tot slot laat de filmwerkgroep beelden zien die ze maakte rondom de opening van de kloostertuin in Boerdonk in 2015. Een tuin die is ingericht ter herinnering aan de Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua. Deze congregatie is in 1913 gesticht door de Boerdonkse pastoor Van Schijndel. Boerdonkenaren die de missiezusters nog hebben meegemaakt in hun dorp, vertellen over hun ervaringen met de zusters. De avond wordt afgesloten met een samenvatting van de opening van de kloostertuin achter Den Hazenpot in oktober 2015.

De filmavond in Ter Aa (Den Uil 1A te Erp) op maandag 27 maart begint om 20.00 uur. Leden van Erthepe hebben gratis toegang. Niet-leden betalen € 2,50 entree.

Carnavalsfoto’s uit de oude doos

Heemkundekring Erthepe heeft onlangs een bijzondere verzameling oude carnavalsfoto’s ontvangen. Ze komen letterlijk uit een oude doos. De foto’s zijn gemaakt bij een van de eerste optochten die de Uilen van Empeldonk organiseerden. Gezien de kleding en enkele opschriften die deelnemers aan de optocht aan de fotograaf lieten zien, zijn de foto’s omstreeks 1970 gemaakt. In het weekend van 11 en 12 maart staan de foto’s ten toon in het Raadhuis van Erp.

Duizenden mensen uit de omgeving kwamen destijds elk jaar naar de optocht in Erp kijken! Meer dan 15.000 bezoekers waren in de jaren’70 geen uitzondering. Van heinde en verre kwamen de mensen naar de Erpse optocht kijken. We herkenden al enkele mensen. Niet alleen uit Erp, maar uit de hele regio: Uden, Volkel, Boekel, Beek en Donk, Mariahout, Mariaheide en Veghel. Een beroepsfotograaf trok tijdens de optocht door de straat en legde bezoekers langs de weg en deelnemers aan de optocht vast. Helaas zijn 350 foto’s bij Van de Hurk in Erp nooit opgehaald en in een doos op zolder terecht gekomen. Misschien dat ook jij op een of meer foto’s te zien bent! Niet schrikken: dan wel in je jonge jaren en zwart-wit…..

In het weekend van 11 en 12 maart staan de carnavalsfoto’s van ca. 1970 tentoongesteld in het Raadhuis van Erp (Hertog Janplein 9). Op zaterdagmiddag 11 maart kun je daar terecht van 13.00-17.00 uur. Op zondag 12 maart van 11.00-17.00 uur. Noteer de data alvast in je agenda. Herken je jezelf, je vriendje, vriendinnetje of ouders op een van de foto’s? Dan mag je de originele foto tegen een vriendenprijsje van € 2, - per stuk meteen meenemen. Een kans die je nooit meer krijgt! De opbrengst is bestemd voor de fotowerkgroep van Erthepe. Wat overblijft, zal jammer genoeg in de versnipperaar verdwijnen. 

                                      

Pagina's

Abonneren op Heemkundekring Erthepe RSS