Filmavond jeugdverenigingen Erp, Keldonk en Boerdonk

Dinsdagavond 30 april organiseert Heemkundekring Erthepe een filmavond in Ter Aa over de talrijke jeugdverenigingen die Erp, Keldonk en Boerdonk vroeger rijk waren. De avond begint om 20.00 uur. Aan de hand van interviews en oude beelden laat de filmwerkgroep zien, hoe de Erpse jeugd in de vorige eeuw in allerlei jongerenorganisaties zijn vertier vond en voorbereid werd op de samenleving. Tijdens de filmavond zijn ook al kaarten te koop voor een reünie op 17 mei a.s.

De filmwerkgroep van Erthepe heeft de afgelopen maanden veel personen geïnterviewd die zelf betrokken waren bij een van de vele jeugdorganisaties die Erp, Keldonk en Boerdonk vroeger telde. Of als lid of als begeleider/begeleidster. Veel dertigplussers zullen die organisaties nog wel kennen. We noemen er enkele in willekeurige volgorde: de Jonge Garde, het Katholiek Meisjesgilde, de Rooms-Katholieke Jonge Boeren, de Katholieke Plattelands Jongeren en Jong Nederland. Ook het Jeugd- en Jongeren Centrum, vroeger Berenhol geheten, dat vanaf de jaren ’70 veel voor de jeugd tot 16 jaar organiseerde. Vrijwel elke inwoner in Erp, Keldonk en Boerdonk was vroeger bij een van de bovengenoemde organisaties betrokken en heeft er ongetwijfeld van alles meegemaakt: van sportdagen, culturele avonden tot vakantiekampen. De filmwerkgroep heeft ook diverse oude beelden van de activiteiten van de Erpse jeugdverenigingen gevonden die een indruk geven van de jeugdorganisaties in de vorige eeuw.

Tijdens de filmavond van 30 april a.s. in Ter Aa kunt u  veel herinneringen ophalen. De avond begint om 20.00 uur. Leden van Erthepe hebben gratis toegang. Niet-leden betalen € 2.50 entree en steunen daarmee de activiteiten van Erthepe.

Als afsluiting van het thema jeugdverenigingen organiseert Heemkundekring Erthepe samen met Ter Aa op 17 mei a.s. een reünie voor iedereen die vroeger bij een van de jeugdorganisaties van Erp, Keldonk en Boerdonk betrokken was, of als lid, of als begeleider/begeleidster. Op die avond zijn El Cid en Disco Rockin Dynamite van de partij. Zij laten voor de veertig-, vijftig en zestigplussers oude tijden herleven! Kaarten voor de reünie op 17 mei a.s. in Ter Aa zijn vanaf heden te koop op de volgende adressen: het Raadhuis van Erp, OntmoetingscentrumTer Aa, Albert Heijn Erp, Den Hazenpot te Boerdonk en ’t Span te Keldonk. De toegangsprijs is € 5, -.

KPJ

KPJ aspiranten ca. 1996

Tags:

Van standsorganisaties tot festivalland

Jeugd- en jongerenwerk vroeger in Erp, Keldonk en Boerdonk

Wie herinnert zich nog de Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB), De Jonge Garde en het Katholiek Meisjesgilde (KMG)? Misschien was u er zelf wel lid van of hielp u mee alsleider of leidster in het jongerenwerk. Over dit onderwerp waar vrijwel iedereen in Erp, Keldonk of Boerdonk op een of andere manier bij betrokken was, geeft Antoon van der Steen op 23 april a.s. om 20.00 uur een presentatie in Ontmoetingscentrum Ter Aa in Erp. Het is de eerste activiteit in het seizoen 2018-2019 van Heemkundekring Erthepe rondom het thema jeugd- en jongerenwerk vroeger.

Antoon van der Steen kent het jongerenwerk van binnenuit. Hij was zelf jarenlang betrokken en actief bij de KPJ, de Katholieke Plattelandsjongeren, in de regio. In zijn presentatie komen veel organisaties aan bod die de jongeren vroeger, de veertigplussers van nu, mede gevormd hebben. Tot ver na de oorlog had de kerk een grote invloed op de jeugdverenigingen en waren de organisaties nog geordend naar de traditionele standen. Een ‘burgerjongen’ paste niet bij de Jonge Boerenstand en KPJ. Dat veranderde vanaf de jaren zestig. Dan komt er een nieuwe jeugdcultuur op die breekt met tradities. Jongerensozen ontstaan. Vele onder u hebben ongetwijfeld mooie momenten beleefd in De Pul in Uden, bij Plock in Volkel of het Karrewiel en Eagle in Veghel. Antoon van der Steen zal in zijn presentatie de veranderingen schetsen die de jeugdverenigingen na de oorlog doormaakten. Van besloten verenigingen met trouwe leden tot de festivalisering in onze tijd. Een ontwikkeling waarbij ook Erpse jongeren nauw betrokken waren. We hoeven daarvoor alleen maar te wijzen op het 7Th Sunday Festival, een van de grootste en bekendste festivals in Noord-Brabant!

De presentatie van Antoon van der Steen op 23 april a.s. wordt gehouden in Ter Aa (Den Uil 1a, 5469 CG Erp) en begint om 20.00 uur. Leden van Erthepe hebben gratis toegang. Niet leden betalen € 2,50 entree en steunen daarmee de activiteiten van Heemkundekring Erthepe.

KPJ Keldonk

Optreden van de Katholieke Plattelands Jongeren uit Keldonk

Hoogtepunten uit 11 jaar pronkzittingen

Om het 55-jarig bestaan van ‘De Uilen van Empeldonk’ luister bij te zetten organiseerde  Erthepe in november jl. al een tentoonstelling en een filmavond waarin veel Uilen en Uilinnen vertelden over het Erpse carnaval vroeger. Tijdens de filmavond van 26 februari a.s. komen alle hoogtepunten uit de pronkzittingen van de afgelopen 11 jaar in beeld. De filmavond begint om 20.00 uur in Sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa in Erp.

In 2018 schonken De Uilen van Empeldonk hun hele archief aan Erthepe. Daarbij bevond zich veel filmmateriaal. Het zou de werkgroep Film van Erthepe heel wat uren gaan kosten om daaruit de beelden van de Empeldonkse pronkzittingen van de afgelopen elf jaar te selecteren. Gelukkig kregen zij daarbij de hulp van Wiljan van Lankvelt die samen met Jan Welte, veel opnames maakte van de Erpse zittingen. Ook Jan Sleegers, die jarenlang de commissie pronkzitting van De Uilen van Empeldonk leidde en ‘mister pronkzitting’ Antoon Kerkhof werden er bij betrokken. Wiljan monteerde de beeldfragmenten tot een flitsende film. Iedereen die de film Teenbeat gezien heeft, weet dat Wiljan garant staat voor kwaliteit.

Meer dan 45 acts passeren tijdens de filmavond de revue. Allemaal met artiesten van eigen bodem! Een greep uit de fragmenten die aan bod komen: De Uilen, Les Grisettes 1-2-3, Goed te nassen, Inpakken en wegwezen, En nauw dweilen wij, Hullie, Effe doen, Leo Beekmans, Sjoeter and the Buildings, Erp late night, WOW, 3 x Niks, Boering All stars, Souplesse, Peerke en de familieman, Marco van Leuken, Paul van Antwerpen, Vet en Koel, Zult, De Toppers, Erp 6, De Biemeeskes, de Fluffers, Luc van Moorsel, De Durdauwers, Kristel van Duynhoven, Anelieke Merkx, Rob Verschuren, Important, Jolanda en Aike, Lijflied van Guus, Dè was wa, Repop, Dennis van der Steen, Ginne Knauf, Skerrup, Jan Fransen, Ziggy en Jolanda, Raad van Elf, Les Garcons de L’Ariège, Lonneke en Peter, ABBA medley en Dansgarde 6.

Kortom een filmavond die iedereen die het Erpse carnaval een warm hart toedraagt, niet mag missen! Non stop amusement van hoog niveau. De avond begint om 20.00 uur in Ter Aa.

Tags:

Bijzondere kiekjes en selfies in Ter Aa

In het weekend van 26 en 27 januari organiseert de werkgroep Foto van Erthepe een tentoonstelling van honderden foto’s die in de vorige eeuw gemaakt zijn door Johan en Antoon Heijkants uit Erp en Cornelis (Knillis) Slits uit Keldonk. Dankzij de medewerking van de erven van Cornelis kan ook de ontwikkeling van de fotografie in de vorige eeuw getoond worden. De tentoonstelling in Sport- en Ontmoetingscentrum Ter Aa is op zaterdag 26 januari geopend van 13.00-17.00 uur en op zondag 27 januari van 11.00-17.00 uur. De toegang is gratis.

Weinig Erpenaren kennen tegenwoordig nog de familie Heijkants. Toch genoot die familie in het begin van de vorige eeuw grote bekendheid vanwege zijn architectenbureau. Heel veel gebouwen in het oosten van Brabant, van klooster en gemeentehuis tot burgerwoning, zijn door Johan Heijkants en zijn zonen ontworpen. In Erp bijvoorbeeld door Johan het voormalige Bernardinusklooster op de plaats waar nu Simeonshof staat, en door zijn zoon Egidius de pastorie, het voormalige parochiehuis in Erp en de ontginningsboerderijen aan de Meerbosweg en Het Lijnt. In het pand Hoogstraat 24 was tot 1958 het bouwkundig bureau van de familie Heijkants gevestigd.

De Heijkantsen volgden de ontwikkelingen in hun tijd op de voet. Ze maakten lichtdrukken van hun bouwtekeningen, bezaten al heel vroeg een motor en waren de eersten in Erp met een fotocamera. Jan Donkers, een verzamelaar van oude ansichtkaarten uit Erp, kwam enkele jaren geleden in het bezit van een paar honderd glasnegatieven met afbeeldingen die door Johan en Antoon Heijkants werden gemaakt. Erthepe mocht ze digitaliseren. De foto’s geven een mooi inkijkje in het leven van de Erpenaren in het begin van de 20ste eeuw. Stoere mannen op de fiets of motor en allerlei familietafereeltjes.

Heijkants, ca. 1915

Stoere mannen op hun motorfiets in de buurt van Hoogstraat 24 (ca. 1915) 

Heel veel Keldonkenaren hebben nog herinneringen aan Cornelis (Knillis) Slits. De in Gemert geboren Cornelis was een van de markantste Keldonkenaren uit de 20ste eeuw. Hij was een manusje van alles: radioamateur, bouwer, handige knutselaar en fotograaf. Vele Keldonkenaren zijn door Cornelis vanaf de jaren dertig op de gevoelige plaat vastgelegd. Van honderden inwoners van Keldonk maakte hij een pasfoto.

Dankzij de spullen die enkele erven van Cornelis in bruikleen gaven, kan Erthepe tijdens de tentoonstelling ook laten zien, waarmee tussen 1930 en 1975, dus vóór het digitale tijdperk, gefotografeerd werd. Ook Cornelis ging, net als de Heijkantsen, met zijn tijd mee. Zijn eerste camera was alleen geschikt voor glasnegatieven, later kocht hij er een die bruikbaar was voor glasplaatjes en fotorolletjes. Vanaf ca. 1970 beschikte hij over een oerdegelijke Russische (!) spiegelreflexcamera. Cornelis ontwikkelde zelf veel foto’s in zijn doka (donkere kamer) en gebruikte daarbij een tweedehands vergrotingsapparaat uit 1920. Hij experimenteerde in zijn doka naar hartenlust, zoals blijkt uit de foto’s die afkomstig zijn uit de collectie die zijn neef Albert Slits aan Erthepe schonk. De werkgroep trof daarbij veel ‘selfies’ aan die Cornelis maakte, lang voordat de mobiele telefoon gemeengoed werd.

Speciaal voor de Keldonkenaren komen de foto’s en camera’s van Cornelis (Knillis) Slits een weekend later ook in gemeenschapshuis ’t Span ten toon te staan. Op zaterdag 2 februari van 13.00-17.00 uur en zondag 3 februari van 11.00-17.00 uur kunnen veel inwoners van Keldonk zichzelf tegenkomen op een of meer van de honderden ‘kiekjes’ die Cornelis maakte! Ook dan is de toegang gratis.

Tags:

Filmavond 11 december

Op dinsdagavond 11 december organiseert de werkgroep Film van Heemkundekring Erthepe de laatste filmavond van 2018 in Sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa. Op het programma staan twee films. De filmavond begint met de film ‘Meierijstad stroomopwaarts’ van Henk Helsdingen. De film geeft een beeld van de historie van de dorpen in Meierijstad en is in 2017 gemaakt op verzoek van de gezamenlijke heemkundekringen van Meierijstad. Dominee Hanewinckel, een dominee die leefde van 1766-1856, wandelt door de dorpen van Meierijstad en verhaalt over hun geschiedenis. Ook Boerdonk, Erp en Keldonk komen in beeld. Helsdingen maakte voor zijn film gebruik van nieuwe technieken, zoals drones en picture flow (oude beelden lopen over in nieuwe beelden). Het resultaat is een fraaie film over de diverse kernen in Meierijstad.

In het tweede deel van de filmavond blikken we terug op het thema ‘Mengvoederbedrijf Fransen’ dat bij Erthepe centraal stond in het voorjaar van 2018. De werkgroep Film heeft een compilatie gemaakt van de belangrijkste activiteiten rondom het thema.

De filmavond in Ter Aa begint om 20.00 uur.

Dominee Hanewinckel

Hanewinckel aan de wandel door Meierijstad

Tags:

55 jaar Erps carnaval

De elfde van de elfde in 1963 richtten een aantal inwoners van gemeente Erp met steun van de lokale overheid CV ‘De Uilen van Empeldonk’ op. In de omgeving van Erp waren enkele jaren daarvoor al een paar carnavalsverenigingen opgericht en Erp kon natuurlijk niet achterblijven. De wederopbouw na de oorlog was nagenoeg voltooid en de lonen begonnen te stijgen. Tijd om als dorpsgemeenschap meer van het leven te gaan genieten. Wat leende zich daar meer voor dan een feest waaraan alle lagen van de bevolking deel konden nemen?

Burgemeester Cappetti sprak in de eerste Uileneditie van 1963 de hoop uit, dat ‘De Uilen van Empeldonk’ groot succes zouden hebben. Dat de Erpse carnavalsvereniging na 55 jaar nog bestaat, bewijst dat de wens van de burgemeester in vervulling is gegaan. Alle reden voor ‘De Uilen van Empeldonk’ om hun jubileum in het komend weekend groots te vieren.

In goed overleg met CV 'De Uilen van Empeldonk' heeft een werkgroep van Heemkundekring Erthepe enkele activiteiten rondom het jubileum georganiseerd. Om te beginnen een tentoonstelling in het Raadhuis van Erp die een overzicht geeft van de activiteiten van de carnavalsvereniging in de afgelopen 55 jaar. De expositie is op zaterdagmiddag 10 november van 13.00 uur-18.00 uur en op zondag 11 november van 11.00-18.00 uur te bezichtigen.

Voor dinsdagavond 13 november heeft de werkgroep Film van Erthepe een boeiende filmavond samengesteld. Afgelopen zomer zijn er meer dan 30 interviews afgenomen met Erpenaren die in de afgelopen 55 jaar op een of andere manier betrokken waren bij de activiteiten van CV 'De Uilen van Empeldonk'. In de archieven is gezocht naar beelden die de verhalen van de geïnterviewden illustreren. Een prachtige documentaire is het resultaat. De filmavond op dinsdag 13 november begint om 20.00 uur in Ter Aa. Leden van Erthepe en zij die meewerkten aan de interviews, hebben gratis toegang. Overige bezoekers betalen € 2,50 entree en steunen daarmee de activiteiten van Erthepe.

Als blijvende herinnering aan het jubileum van De Uilen van Empeldonk heeft Erthepe ook een CD samengesteld met 55 originele Erpse carnavalsliedjes uit de rijke historie van CV 'De Uilen van Empeldonk'. Krakers uit de Uilenkrasfestijnen en de pronkzittingen! De CD is tijdens de tentoonstelling in het Raadhuis te verkrijgen voor de carnavaleske prijs van € 11, -. Daarmee kan het carnaval van 2019  muzikaal ‘echt’ Erps worden opgeluisterd.

Carnavalsvierders jaren zestig   Plezier maken staat vanaf het begin centraal!

Tags:

Archeologiedagen op 13 en 14 oktober: een belevenis voor jong en oud!

Heb je oude munten gevonden waarvan je niet weet uit welke tijd ze zijn? Wil je wel eens zien, hoe een archeoloog een oud kookpotje restaureert dat bij een opgraving in stukken uit de bodem is gehaald? Zou je graag eens met een metaaldetector willen oefenen? Wil je als een prehistorische jager speerwerpen? Misschien zelfs als een Romein op de fot? Dan moet je op 13 en 14 oktober naar de Archeologiedagen komen die de gezamenlijke heemkundekringen van Meierijstad organiseren in De Schaapskooi te Wijbosch (Martemanshurk 12, Schijndel-Wijbosch). Ook de Archeologische werkgroep van Erthepe is daar aanwezig!

In De Schaapskooi te Wijbosch valt op 13 en 14 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur veel te ontdekken en te beleven. Acteurs van het Préhistomuseum in het Belgische Flémalle laten zien, hoe de mensen in de prehistorie leefden. Medewerkers van museum Hertogsgemaal tonen vondsten uit het Groene Woud uit de tijd van de Romeinen en Kelten. Eeuwenoude beroepen worden gedemonstreerd. Kinderen kunnen schatgraven, munten opsporen met een metaaldetector en prehistorische sieraden maken.

 Romeins soldaat     metaaldetector

Verkleden als een Romeins soldaat of naar munten zoeken met een detector!

De Archeologische werkgroep van Erthepe is tijdens de Archeologiedagen van Meierijstad in Wijbosch prominent aanwezig. De werkgroep laat niet alleen een aantal vondsten uit Erp, Keldonk en Boerdonk zien, maar is ook actief bezig met archeologische werkzaamheden. Er worden ter plekke archeologische vondsten gerestaureerd. De Erpse werkgroep heeft enkele leden die daarin gespecialiseerd zijn. Andere leden van de werkgroep zullen zich bezig houden met het determineren van munten. Dat wil zeggen: ze zoeken uit waar de munt vandaan komt en hoe oud deze is. Misschien kunnen ze u wel helpen met de munt die u in de tuin vond! De werkgroep laat ook zien hoe met een spinsteentje en een stokje vóór de uitvinding van het spinnewiel wol gesponnen werd tot een stevige draad. Ook onze Erpse magneetvisser is van de partij tijdens het archeologische festijn in Wijbosch op 13 en 14 oktober. Hij komt vertellen over zijn bijzondere hobby en laat een aantal vondsten zien.

Kortom: er valt veel te ontdekken en te beleven tijdens de archeologische dagen van Meierijstad in Wijbosch. De Schaapskooi (Martemanshurk 12, Schijndel-Wijbosch) is op zaterdag 13 en zondag 14 oktober geopend van 10.00-17.00 uur. De toegang is gratis.

Wim van Lankveld over trekpaarden

 

Oud-Erpenaar Wim van Lankveld uit Schijndel geeft op 9 oktober a.s. om 20.00 uur in Ter Aa een lezing over trekpaarden en de rol die ze vroeger speelden in het boerenbedrijf. Sinds zijn pensionering houdt Wim zich vooral bezig met de promotie van het trekpaard en probeert hij zijn passie voor het trekdier met anderen te delen.

De in Erp geboren Van Lankveld is al vanaf zijn jeugd met paarden bezig, met name het trekpaard. Na zijn pensionering is Wim gestart met de promotie van dit stoere paardenras. Intussen toert hij met zijn aanhangwagen, bestickerd met afbeeldingen van trekpaarden en Haflinger (een oorspronkelijk uit Zuid-Tirol akomstig paardenras), al vele jaren door Nederland en België om het trekpaard te promoten. Regelmatig ontvangt hij uitnodigingen om tijdens lezingen en promoties zijn passie met anderen te delen. Onlangs trok hij nog volle zalen bij een lezing in St. Oedenrode en Schijndel. Uit zijn rijke filmarchief heeft Wim een compilatie gemaakt waarin het trekpaard de hoofdrol speelt. U zult verrast zijn door de unieke beelden die beginnen in 1920 en eindigen in het heden.

Als u een warm gevoel heeft bij het boerenleven van vroeger en het trekpaard van toen en nu, mag u de lezing van Wim van Lankveld op 9 oktober a.s. in Ter Aa (Den Uil 1a, 5469 CG Erp) niet missen! De lezing begint om 20.00 uur.

Wim van Lankveld 

Oud-Erpenaar Wim van Lankveld

 

Tags:

Rondleidingen Sint-Servatiuskerk en begraafplaats

In het weekend van 8 en 9 september zijn de landelijke Open Monumentendagen. Heemkundekring Erthepe doet daaraan mee en besteedt dan speciale aandacht aan twee monumentale locaties in Erp: de Sint-Servatiuskerk, een rijksmonument, en de museale hoek op de begraafplaats in Erp. Vanuit het Raadhuis vertrekken op zondagmiddag 9 september tussen 13.00-17.00 uur enkele keren rondleidingen naar de kerk en de begraafplaats. Hieronder staan de tijden waarop een rondleiding vanaf het Raadhuis vertrekt. Voor bezoekers is er in het Raadhuis koffie/thee.

Om 14.00 uur én om 15.30 uur vertrekt er vanaf het Raadhuis een rondleiding naar de Sint-Servatiuskerk. Veel Erpenaren realiseren zich niet, dat in hun dorp een van de fraaiste en best onderhouden kerken van Noord-Brabant staat. Het exterieur van het rijksmonument met markante toren van Cuijpers is bij iedereen wel bekend. Maar van het fraaie interieur weten de meeste inwoners weinig. Eddy van Asseldonk leidt bezoekers rond in de kerk en zal wijzen op de rijke symboliek die in de kerk te vinden is.

Naast het bezoek aan de kerk kunnen belangstellenden onder leiding van een gids de museale hoek op het kerkhof van Erp bekijken. Bij de ruimingen sinds 2006 heeft Erthepe een aantal liggende en staande stenen van de vergruizer gered om de geschiedenis van de katholieke begraafcultuur in Erp tussen 1920 en 1975 zichtbaar te houden. Gerard van Kol en Marius Strijbosch vertrekken zondagmiddag 9 september drie keer vanaf het Raadhuis naar de begraafplaats om belangstellenden rond te leiden: om 14.00, 15.00 en 16.00 uur.

In het Raadhuis laat Erthepe een klankbeeld zien over de Sint-Servatiuskerk en een deel van een interview met pastoor Rombauts. Belngstellenden mogen ook gewoon binnenlopen omt kennis te maken met de heemkundekring van Erp, Keldonk en Boerdonk.

De Open Monumentenmiddag in Erp is een uitgelezen kans om meer te weten te komen over een van de markantste gebouwen in Erp en een locatie waar je normaal alleen maar komt om afscheid te nemen van een dierbare of goede kennis.

Piëta Sint-Servatiuskerk

 

Piëta (beeld van Maria met de van het kruis afgenomen Jezus op schoot.)  in de Sint-Servatiuskerk van Erp

 

Wandeling Gerecht-Lijnt op 2 september

Zondag 2 september organiseren het IVN en de Heemkundekring Erthepe (Erp) samen een wandeling in het Gerecht-Lijnt te Keldonk. Tijdens de twee uur durende wandeling vertellen leden van de IVN en Erthepe over de natuur en de cultuurhistorie van het gebied.

In de 19e eeuw zijn er beslissingen genomen die een grote invloed hebben gehad op het landschap in het Gerecht-Lijnt. De Zuid-Willemsvaart is dwars door het Gerecht-Lijnt aangelegd en vanaf ca. 1840 begint de ontginning van de heidevelden. In het gebied ligt nog een grafheuvel uit de bronstijd en lag vanaf het eind van de 16e eeuw een executieplaats. Geen wonder dat het gebied vroeger door de mensen gemeden werd en er spannende verhalen over het gebied de ronde deden.

Wandelaars kunnen zich (met auto) verzamelen op het Stadhuisplein of zelf rechtstreeks naar het Gerecht gaan.

Vanaf het Stadhuisplein in Veghel vertrekken we om 10.00 uur naar het Gerecht. Als u rechtstreeks naar het Gerecht in Keldonk gaat, is de route als volgt: bij Keldonk de brug (rechts) oversteken en meteen na de brug linksaf langs kanaal rijden en bij Sluis 5 de bocht naar rechts nemen; daarna de eerste weg links (Gerecht) volgen tot kruising/slagboom voorbij Gerecht 23.

Zorg er wel voor dat u om uiterlijk 10.20 uur bij de start van de wandeling bent.

De wandeling is niet geschikt voor hen die slecht ter been zijn. We raden u aan een paar stevige schoenen aan te trekken. Nadere informatie kunt u inwinnen bij Monica Bouman van de IVN (tel. 0413354789).

Gerecht

 Oude eikenlaan bij de Zuid-Willemsvaart

Pagina's

Abonneren op Heemkundekring Erthepe RSS