Over het schupschijterke en ertgallen

Net als mensen hebben dieren en planten een naam. Hoe komen ze aan die naam en wat zegt zo’n naam? En wat hebben wij nu nog aan die namen? Over deze vragen gaat de lezing die Rini Kerstens op 21 november a.s. geeft in Ter Aa met als titel: ‘Namen van en verhalen over planten en dieren’.

Tijdens zijn presentatie zal Rini Kerstens een beeld geven van de ontwikkeling van de naamgeving vanaf de Oudheid tot in onze tijd. Tot in de late Middeleeuwen hadden niet alleen de signatuurleer, maar ook het christelijk geloof en de kloosters een grote invloed op de naamgeving. Aanhangers van de signatuurleer vergeleken de uiterlijke kenmerken van een plant met het menselijk lichaam. Het blad van longkruid bijvoorbeeld heeft de vorm van een long en bevat vlekken die doen denken aan opgehoest slijm. Longkruid zou daarom een goed middel zijn tegen longkwalen. Ook het christelijk geloof en de middeleeuwse kloosters met hun kruidentuinen hadden een grote invloed op de naamgeving. Zo komen we bijvoorbeeld aan de namen Sint-Janskruid en paternosterkruid.

Vanaf de renaissance gaan de mensen zelf meer op onderzoek uit en verandert de kijk op planten en dieren. Geleerden gaan verzamelingen van planten en dieren aanleggen en komen door het bestuderen daarvan tot nieuwe inzichten. In de 18e eeuw legt Linnaeus met zijn dubbele naamgeving (het geslacht en de soortnaam) de basis voor de naamgeving van planten die we tot op de dag van vandaag gebruiken. Linnaeus ging bij zijn indeling van de planten uit van de kenmerken van de bloem. Later toen de ideeën van Darwin ingang vonden, werd de ontstaansgeschiedenis en daaruit voortvloeiende verwantschap tussen planten het uitgangspunt voor de ordening. DNA onderzoek in onze tijd maakt het mogelijk de verwantschap tussen planten nauwkeuriger te bepalen.

Na de uitleg van de historische lijn zal Rini Kerstens een aantal planten en dieren de revue laten passeren die ieder hun eigen naam en hun eigen verhaal hebben. Aan de orde komen o.a. het Schupschijterke, Erps gruun, guichelheil, mulder, Cheledonium majus, hemdeknupke, tunnekeshei,  donderbistjes, Drosophila melanogaster, schuurbies, Sint Jansvlinder, zoermelk, Vlaamse gaai, ertgallen …..

Rini Kerstens kennende zal zijn presentatie zeer onderhoudend zijn en met de nodige humor gepaard gaan. De lezing van Rini op 21 november a.s. in Sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa (Den Uil 1A te Erp) begint om 20.00 uur. 

 

Is dit het Schupschijterke?        schupschijterke?

Filmavond en expositie klassenfoto’s in Keldonk

Heemkundekring Erthepe gaat deze herfst regelmatig op pad. In Ter Aa te Erp en Den Hazenpot in Boerdonk werden afgelopen weken al filmavonden georganiseerd en exposities gehouden. Deze maand is Keldonk aan de beurt. Een filmavond en een tentoonstelling van Keldonkse klassenfoto’s staan op het programma. Beide activiteiten worden gehouden in het Keldonkse gemeenschapshuis ’t Span (Kampweg 3, 5469 EX Keldonk). 

Op donderdagavond 16 november om 20.00 uur vertoont de werkgroep Film een aantal Keldonkse beelden uit de collectie van Erthepe. Op de filmavond komen de volgende onderwerpen aan bod:Johan Coolen 50 jaar grafdelver; interview met leden van de familie Kuijpers over Keldonk vroeger; Stien Kuijpers-Coolen 100 jaar; beelden van de Antoniusschool in 1967; opnames van Frans Kerkhof over zijn café, de Judoclub, prins Carnaval Johan Kuijpers en de Antoniusprocessie; vrijwilligers over hun rol bij het festival 7th Sunday in de Roost in 2009. De filmavond wordt donderdag 16 november gehouden in ’t Span en begint om 20.00 uur. De entree is voor leden van Heemkundekring Erthepe gratis. Niet-leden betalen € 2,50 entree en steunen daarmee de activiteiten van Erthepe. Zie de aankondiging op YouTube!

In het weekend van 18 en 19 november exposeert Erthepe een paar honderd Keldonkse klassenfoto’s in gemeenschapshuis ’t Span. Honderden Keldonkse kinderen, vooral uit de periode 1970-2010, staan met hun meesters en juffen te kijk. Misschien kunt u Erthepe helpen bij het vinden van enkele ontbrekende namen! Mogelijk zitten er in uw albums foto’s die Erthepe nog niet in haar collectie heeft opgenomen. Voor 1970 werden er vrijwel geen klassenfoto’s gemaakt. Dat maakt oudere foto’s erg bijzonder. De fototentoonstelling in ’t Span is op zaterdag 18 november geopend van 13.00-17.00 uur en op zondag 19 november van 11.00-17.00 uur. De toegang is gratis. U bent van harte welkom.

Klassenfoto Keldonk, 1990-1991

Leerlingen van de Antoniusschool, 1990-1991 

Tags:

Boerdonkse scholieren, juffen en meesters te kijk

Erthepe besteedt deze maand extra aandacht aan de basisscholen in de voormalige gemeente Erp. Op 28 en 29 oktober aanstaande is de St. Nicolaasschool in Boerdonk aan de beurt. De Fotowerkgroep houdt dan in gemeenschapshuis Den Hazenpot in Boerdonk een expositie van Boerdonkse klassenfoto’s. Daar hangen letterlijk veel Boerdonkse scholieren en hun juffen en meesters te kijk. Het is voor (oud-)Boerdonkenaren een mooie gelegenheid om op zoek te gaan naar de schoolfoto’s van henzelf en hun ouders. Op zaterdag 28 oktober is de tentoonstelling van 13.00 tot 17.00 uur te bekijken; op zondag 29 oktober van 10.30-17.00 uur. De toegang is gratis.

Na het fotoweekend in Den Hazenpot volgt op donderdagavond 2 november een filmavond met allerlei historische beelden van Boerdonk uit de collectie van Erthepe. De filmavond wordt ook gehouden in Den Hazenpot en begint om 20.00 uur. Een impressie van de filmavond vind je op YouTube!

N.B. De heemkamer in het Raadhuis van Erp is op 2 november ’s avonds gewoon geopend!

 

 klassenfoto Boerdonk Schooljaar 1996-97

Molenpark een aambeeld rijker

Zaterdag 21 oktober is er een nieuw element toegevoegd aan het Molenpark. Het aambeeld van smederij Hendriks die vroeger naast het mengvoederbedrijf van Sondag gevestigd was, heeft een vaste plaats gekregen in het park. Op een eikenhouten blok vlakbij de reeds herstelde fundering. Jaren geleden kwam het aambeeld te voorschijn bij de ontruiming van mengvoederbedrijf Sondag/De Heus. Henk van de Wassenberg legde de plaatsing van het oude aambeeld vast op de gevoelige plaat. 

aambeeld Molenpark

Tags:

De Mariaschool en De Empel in beeld

Heemkundekring Erthepe besteedt deze maand, de maand van de geschiedenis, extra aandacht aan de basisscholen in Erp. Op 17 oktober aanstaande laat de werkgroep Film oude opnames zien van de Mariaschool en De Empel. In het weekend van 21 en 22 oktober pakt de Fotowerkgroep van Erthepe flink uit met een expositie van honderden klassenfoto’s van beide scholen in Ontmoetingscentrum Ter Aa. Het wordt ongetwijfeld een feest van herkenning voor veel (oud-)Erpenaren! Aan de klassenfoto’s van de basisscholen in Boerdonk en Keldonk worden later in de herfst nog aparte tentoonstellingen gewijd.

De filmavond op 17 oktober in Ter Aa begint om 20.00 uur. De werkgroep Film heeft oude beelden gevonden van musicals van schoolverlaters en beelden van het 50-jarig jubileum van de Mariaschool in 1988. Daarvan is een mooie compilatie gemaakt die een indruk geeft van het schoolleven aan het einde van de vorige eeuw. De kinderen op die beelden zijn dikwijls nu zelf ouders en veel jonge leerkrachten uit die tijd genieten ondertussen al van hun pensioen. Zie de aankondiging op YouTube.

Op zaterdag 21 en zondag 22 oktober stelt de werkgroep Foto van Erthepe honderden klassenfoto’s ten toon van de Mariaschool en De Empel. Op zaterdag is de tentoonstelling van 13.00 tot 17.00 uur te bekijken; op zondag van 10.30-17.00 uur. De toegang is gratis.

Op zondag houdt Ontmoetingscentrum Ter Aa tegelijkertijd een open dag. Op zondag zijn tussen de optredens door ook enkele korte documentaires van de werkgroep Film van Erthepe te zien, o.a. spectaculaire beelden van de BMX-kampioenschappen in juli 2015 op de Bolle akker.

Kortom: op de filmavond van 17 oktober en in het weekend van 21 en 22 oktober zijn veel herinneringen aan de Mariaschool en De Empel op te halen!

 

Afronding molenfundering

Wandelaars en fietsers die regelmatig door het Molenpark komen, zagen het al. De hoek met de fundering van molen ‘De Nijverheid’ krijgt geleidelijk gestalte. Op 18 september is de oude molensteen midden in de fundering geplaatst (foto 1). De steen is nog afkomstig uit de in 1959-1960 gesloopte molen. Op 27 september kwam de bestrating gereed (foto 2). Via een verhard pad kunnen wandelaars in de toekomst naar de banken die op de fundering komen. Afgelopen zaterdag is de talud rondom de molen aangelegd en met ingezaaid met gras (foto 3). Delen van de oude fundering zijn weer zichtbaar. Het ziet er fraai uit. Een pluim voor de vrijwilligers en bedrijven die meehielpen. Binnenkort wordt het aambeeld van smederij Hendriks die vroeger naast de molen gevestigd was, op een sokkel geplaatst. Dan resten nog de banken. Ook de oude windvaan van Sondag krijgt een plek. Vanaf dat moment zal de dorpstuin op het voormalige terrein de Sondag/De Heus echt zijn naam ‘Molenpark’ waardig zijn. 

Molensteen De Nijverheid

Foto 1: De molensteen van De Nijverheid wordt geplaatst.

Bestrating fundering

Foto 2: De bestrating

Aanleggen talud

Foto 3: Het aanleggen van het talud

Tags:

Filmavond 26 september 2017

De werkgroep Film van Erthepe heeft in het seizoen 2017-2018 weer zes filmavonden gepland. De eerste filmavond vindt plaats op dinsdag 26 september a.s. om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum Ter Aa (Den Uil 1a te Erp). Het thema is: Terugblik op de Erpse middenstand. Zie de aankondiging op YouTube

Op het programma staan de volgende fragmenten. Voor de pauze vertoont de werkgroep beelden van de activiteiten rondom het thema Middenstand in april-mei jl. Na de pauze laat de werkgroep nog niet eerste vertoonde beelden zien van Erpse middenstanders uit de vorige eeuw. Wie kent ze nog? Cor Munsters, Piet Verkuijlen, Wim Strijbosch, Frits en Tiny van Dijk, café Bekkers te Keldonk, Antje van de Ven en Jan Hendrik passeren de revue.

Kortom: een mooie gelegenheid om herinneringen op te halen. De avond is ook toegankelijk voor niet-leden. Breng ze gerust mee. We vragen aan hen wel € 2,50 entree. Daarmee steunen ze de activiteiten van Erthepe.

Tijdens de filmavond ligt een folder met het programma van de filmavonden in het seizoen 2017-2018 voor u klaar.

Onthulling informatiebord kerkhof Erp

In juni 2016 werd de museale hoek op het kerkhof van Erp geopend. Er ontbrak nog steeds een bord waarop in het kort iets verteld wordt over de graven en grafstenen in de museale hoek. Dankzij hulp van enkele bedrijven en vrijwilligers van Erthepe is dat bord ruim een jaar na de opening van de museale hoek gerealiseerd. Elke bezoeker die nu op het kerkhof komt, kan door de informatie op het bord kennis maken met de geschiedenis van het Erpse kerkhof en wat meer te weten komen over de drie soorten graven die in de museale hoek van de begraafplaats voorkomen.

De ene zijde van het informatiebord bevat een luchtfoto van de begraafplaats. Daarop zijn de bijzondere plekken op het kerkhof aangegeven, zoals de Calvarieberg en het monument voor de levenloos geboren kinderen. Aan de andere zijde van het bord zijn de drie onderdelen van de museale hoek kort beschreven: de oorlogsgraven, de protestantse zerken en de grafstenen die een beeld geven van de katholieke begraafcultuur tussen 1920 en 1975.

Achter elk van de grafstenen in de museale hoek schuilt een verhaal. Samen vertellen ze iets over de geschiedenis van Erp.

  • De oorlogsgraven zijn een blijvende herinnering aan jonge mannen die tussen 1940-1945 hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Onder hen een geallieerde militair van joodse huize.
  • De protestantse grafzerken verwijzen naar de periode waarin een klein aantal protestantse families de touwtjes in handen had in Erp en de belangrijkste overheidsdienaren leverde.
  • De katholieke grafstenen in de museale hoek laten de ‘dorpse’ katholieke begraafcultuur zien tussen 1920-1975. Maar dat niet alleen: ook het verschil in welvaart, de grote kindersterfte vroeger en sporen van het gelijkheidsdenken vanaf het einde van de jaren 60.

Pastoor Rombauts onthulde op zaterdagmiddag 9 september jl. het informatiebord bij de museale hoek. In een woordje vooraf gaf de pastoor aan, dat de wijze waarop mensen omgaan met de graven van hun voorouders iets zegt over hun beschaving. Zoals je in het dagelijks leven goed hoort te zorgen voor de ander, ga je ook zorgvuldig om met de tastbare herinneringen aan onze voorouders. De museale hoek was in zijn ogen bijzonder, omdat de verbondenheid van joods-christelijke cultuur daar zichtbaar is: naast het oorlogsgraf van een joodse militair tref je er protestantse zerken aan en grafstenen met katholieke symbolen.

Met de onthulling van het informatiebord is de museale hoek op het kerkhof na ruim tien jaar eindelijk voltooid. Niet het project grafcultuur! Heemkundekring Erthepe hoopt in de komende jaren nog enkele monumentale graven op het kerkhof te herstellen en voor toekomstige generaties te bewaren.

  

   

Pastoor Rombauts onthult het informatiebord op het kerkhof van Erp (foto: Jan Bekkers).

Staphorst bezoekt het emaillemuseum in Erp

 

Wim en Mieke in de film van Landleven

De afgelopen 15 jaar heeft ons lid Wim van Heeswijk in zijn boerderij Hoek 7 (5469 NK Erp) een indrukwekkende verzameling van emaille keukengerei opgebouwd. Zijn verzameling van ca. 6000 voorwerpen is misschien we de grootste in Nederland. Door het programma Man bijt hond in maart 2015 kreeg het museum al enige bekendheid. Sinds de publicatie in Landleven van maart 2017 komen groepen uit het hele land op bezoek. Zo bezocht in mei een groep bewoners uit Staphorst het museum. In vol ornaat!

 Bezoek uit Staphorst

Het museum is op afspraak te bezoeken (06-22494803; hetkleineaadal@live.nl). Wim en  Mieke leiden de bezoekers rond en vertellen het verhaal over de productie en het gebruik van emaille. Ze blijven het museum vernieuwen en aanvullen. De laatste aanwinsten zijn in eigen beheer samengestelde miniaturen van Erpse ambachtelijke bedrijfjes. Het bezoek aan het museum kost (inclusief koffie en wat lekkers) € 5,- pp.

 

Spraakmakende tentoonstelling over de Erpse middenstand

Op zaterdag 6 mei is het zover. Na een maandenlange voorbereiding staat in het Raadhuis van Erp de historie van de middenstand van Erp, Keldonk en Boerdonk centraal. Vooral in het eerste weekend van de tentoonstelling wordt er flink uitgepakt en zal het in en om het Raadhuis, het hart van Erp, een drukte van belang zijn.  

Tijdens de lezing van Jan van Dijk op 4 april en de filmavond op 25 april jl. maakten al veel belangstellenden kennis met enkele facetten van de geschiedenis van de Erpse middenstand in de 20ste eeuw. Bij de tentoonstelling valt nog meer te zien. Veel foto’s en voorwerpen die de werkgroep verzamelde. In het eerste weekend van mei staat het binnenplein bij het Raadhuis vol met kramen die een beeld geven van de middenstand in de vorige eeuw. We zien de winkel van Van de Goor, lopen langs de smederij van Hendriks, een winkel met huishoudelijke artikelen, een kleermakerij, een kruidenierswinkel en nog veel meer. We zien allerlei voorwerpen en producten die in ‘oma’s tijd’ verkocht werden. En zoals in een Brabants dorp hoort, zal ook een café met terras niet ontbreken.

De tentoonstelling over de historie van de Erpse middenstand is voor jong en oud een mooie gelegenheid om terug te kijken naar hoe het in de 20ste eeuw was. Niet omdat het toen allemaal beter was, maar om je bewust te worden van de grote veranderingen die zich de afgelopen eeuw in het dagelijks leven hebben voltrokken. Ook in Erp, Keldonk en Boerdonk.

De tentoonstelling is op zaterdag 6 en13 mei geopend van 13.00-17.00 uur; op zondag 7 en 14 mei van 11.00-17.00 uur. De toegang is gratis. Op Moederdag 14 mei biedt Erthepe elke moeder die de tentoonstelling bezoekt, een gratis consumptie aan.

 

Winkels Kerkstraat-Hezelstraat

In de Kerkstraat waren vroeger veel winkels. Op deze foto uit ca. 1955 van rechts naar links: de elektrowinkel van Smulders, de snoep- en ijswinkel van Jan Opheij en slagerij Antoon van Doren. Even verder richting de Hezelstraat:  drogisterij Van Uden en zuivelhandel Miove (‘Melk is onmisbaar voor elk’). 

Pagina's

Abonneren op Heemkundekring Erthepe RSS