Kerststallententoonstelling in Raadhuis en St. Servatiuskerk 17 en 18 december

Op zaterdagmiddag 17 en zondagmiddag 18 december a.s. organiseert heemkundekring Erthepe in het Raadhuis van Erp aan het Hertog Janplein voor de derde keer een tentoonstelling van kerstgroepen en kerststallen uit de hele wereld. Dit jaar komen de stalletjes en groepen uit de verzameling van Harrie Verwegen uit Veghel. Tegelijkertijd is ook de St. Servatiuskerk van Erp geopend. Daar zijn kerststallen te bekijken die pastoor Rombauts in de loop der jaren bijeenbracht. Een bezoek aan het Raadhuis en de St. Servatiuskerk in Erp komend weekend is een mooie opmaat naar het naderende kerstfeest!

In elk katholiek Brabants huisgezin ruimde men vroeger in de woonkamer in de buurt van de kerstboom plaats in voor een kerstgroep met een stal. De stal was meestal het resultaat van huisvlijt. Een beeldengroep werd vlak na het trouwen gekocht en werd jaar na jaar weer ingepakt en uitgestald.Het kerstverhaal inspireert tot op de dag van vandaag katholieken overal ter wereld. In elke cultuur beelden de mensen op hun eigen manier de geboorte van Jezus uit. Hoe verschillend dat kan zijn, is te zien bij de kerstgroepen en kerststallen die Harrie Verwegen in een paar decennia verzameld heeft. Erthepe heeft uit de collectie van Verwegen meer dan honderd voorbeelden geselecteerd om die culturele verscheidenheid te laten zien. Niet alleen groepen uit Latijns-Amerika, China, Rusland, Italië en Frankrijk staan ten toon, maar ook speciaal voor kinderen samengestelde stalletjes en prentenboeken. Er is een grote variëteit aan gebruikte materialen, grootte en aankleding van de beeldjes.

Ook pastoor Rombauts heeft sinds hij in Erp werkzaam is, een aantal fraaie kerstgroepen bijeen gebracht. Traditionele stallen zoals je die in de zuidelijke Nederlanden tot op de dag van vandaag vindt. Dit jaar zullen de kerstgroepen completer zijn dan de afgelopen jaren. Wim van Heeswijk heeft met hulp van Martien Claassen, beide lid van de archeologische werkgroep van Erthepe, meer dan tien beschadigde beelden gerestaureerd en in oude glorie hersteld. In de hoop dat ze nog jarenlang in de kersttijd de St. Servatiuskerk zullen opsieren. Het is alleszins de moeite waard uw bezoek aan het Raadhuis (buiten de vieringen) te combineren met een bezoek aan de St. Servatiuskerk.

Het Raadhuis van Erp is op 17 en 18 december ’s middags geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag 17 december is de St. Servatiuskerk (onder voorbehoud van vieringen) op dezelfde tijd geopend; zondagmiddag slechts van 13.00-15.00 uur in verband met het kerstconcert van Terpsichore dat om 15.00 uur begint. In de heemkamer van het Raadhuis staat op beide middagen, ook voor de bezoekers van de kerk, tegen een geringe vergoeding de koffie en thee klaar. De toegang in het Raadhuis en de St. Servatiuskerk is zoals gebruikelijk gratis.

 

Gerestaureerde kerstbeelden

Een deel van de gerestaureerde beelden

 

 

‘Erp, d’r zit muziek in!’

Leden van de werkgroep Film van Erthepe zijn druk doende oude beelden van de Erpse Lokale Omroep (ELO) te digitaliseren. Daarbij troffen ze opnames aan die nog niet eerder werden uitgezonden, omdat de ELO bij de samenvoeging van de lokale omroepen eind jaren ‘90 buiten spel werd gezet. Die opnames met de titel ‘Erp, d’r zit muziek in’ worden op 22 november a.s. in Ter Aa getoond. De filmavond begint om 20.00 uur en is voor leden van Erthepe gratis toegankelijk. Niet-leden betalen € 2,50.

Dat in Erp veel muzikaal talent is, hoeven we u niet te vertellen. Lost in Music laat dat zien en Harmonie OBK wordt alom geprezen. Ook in de jaren ’90 van de vorige eeuw was er veel talent in Erp. Misschien is daar wel de basis gelegd voor de muzikale talenten in Erp op dit moment.

Tijdens de filmavond op 22 november komen vóór de pauze de volgende muzikanten en zangers aan bod: Silverline, Harmonie OBK, Terpsichore, KVO dansgroep, Kinderkoor, Peter Bijvelds, de Keeldoncker muzikanten en Adriaan Hendriks. Na de pauze opnieuw Silverline, daarna Charlotte en Isabelle v.d. Boomen, Henk v.d. Wassenberg, het Bejaardenkoor, Boemerang, harmonie OBK, Terpsichore, Huub Brugmans, Peter Bijvelds, de Keeldoncker muzikanten, Adriaan Hendriks en Lukano. De beelden zijn gemaakt in 1996. Kortom: een muzikale filmavond die je niet mag missen! Zie: https://www.youtube.com/watch?v=1FfRD4zRO-U

Er zijn komende maanden nog meer filmavonden door de werkgroep Film van Erthepe gepland. In de gemeenschapshuizen van Boerdonk, Erp en Keldonk een ligt gratis vouwfolder met het programma van de filmavonden op 22 januari, 21 februari, 27 maart en 25 april 2017. Er is voor elke inwoner van Boerdonk, Erp en Keldonk wel iets interessants bij.

 Kinderkoor 1996

Het kinderkoor in de opname van de ELO uit 1996

Archeologiedag op 16 oktober

Tijdens de Nationale Archeologiedagen organiseert de gemeente Veghel samen met de Heemkundekringen Erthepe en Vehchele en Veghels Buiten op zondag 16 oktober van 12 tot 16 uur een Archeologiedag bij het opgravingsterrein op de hoek Langsteeg-Ham. Je kunt dan de opgraving bekijken en er is van alles te zien en te doen voor jong en oud.

Op het terrein van een toekomstig woonerf in het Ham zijn paalsporen gevonden van een 1000 jaar oude boerderij. Begin oktober start daar een officiële opgraving. Op zondag 16 oktober is deze opgraving te bezoeken. Dan kunt u zien, hoe een archeologisch onderzoek in zijn werk gaat en wat het kan opleveren. Een uitgelezen kans, omdat er in de gemeente Veghel maar af en toe een uitgebreid archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd en een opgravingsterrein zelden toegankelijk is. Een lid van een archeologische werkgroep leidt je rond door de bouwput in het Ham en beantwoordt je vragen over de opgraving.

Maar er is veel meer te doen nabij de locatie van de opgraving. Om het half uur kunt u met een gids langs archeologisch waardevolle plekken fietsen in het Veghelse  Ham, Havelt en De Scheifelaar. Grotendeels door een kleinschalig agrarisch landschap dat binnen enkele jaren door bouwprojecten totaal van karakter zal veranderen. U kunt ook aan de hand van een vouwfolder op eigen gelegenheid wandelen en kennis maken met de rijke geschiedenis van het gebied.

In een tent bij het opgravingsterrein wordt een informatiemarkt gehouden.Ook de archeologische werkgroep van Erthepe levert daaraan haar bijdrage. Er liggen in vitrines onder andere archeologische vondsten uit De Scheifelaar (Veghel) en bij het ‘Hams kasteeltje’ (Erp). Het gereedschap waarmee een archeoloog werkt, staat opgesteld. Er is informatie over de AWN, de vereniging voor vrijwilligers in de archeologie. Je kunt er scherven determineren. In de buurt van de tent mag je ook met een metaaldetector oefenen. Jong en oud zijn welkom. Als je zelf een vondst hebt gedaan, kun je die meebrengen en laten beoordelen. Misschien heb je wel iets bijzonders! Kom gerust kijken, zeker wanneer archeologie altijd al je interesse heeft gehad! Er is van alles te zien en te beleven.

Voor meer informatie over de Archeologiedag op het Ham kun je contact opnemen met secretariaat@erthepe.nl. Je kunt ook kijken op www.veghelsbuiten.nl

 Hams kasteeltje en Hamse hoef ca 1970

 Het 'Hams kasteeltje'en de Hamse hoef ca. 1970

Tags:

Erpse verleden op straat: attentietegels

 

Eind september zijn er in de kom van Erp enkele bijzondere tegels in het trottoir gelegd. Tegels met een oude afbeelding en een korte beschrijving. Ze maken onderdeel uit van een serie ‘attentietegels’ die inwoners attent maken op het verleden van die plekken en tevens een wandelroute langs historische locaties in Erp gaan vormen. 

attentietegel 2

Attentietegel 2 bij de pastorie van Erp. Ontwerp en idee: Woudstra architecten Schijndel.

Het idee om de historie in de gemeente Veghel op straat meer zichtbaar te maken is een gezamenlijk initiatief van de heemkundekringen in Erp en Veghel. Een soortgelijk project van Woudstra architecten en de heemkundekring Schijndel in de kom van Schijndel bracht hen op het idee. Door middel van een aantal attentietegels kunnen niet alleen de inwoners, maar ook bezoekers van Erp en Veghel kennis maken met de cultuurhistorie van hun dorpen. Veel historische plekken zijn tegenwoordig nauwelijks meer te herkennen. Soms herinnert alleen de naam van een gebouw of de straat nog aan wat er vroeger was. Door het leggen van attentietegels wil Erthepe het verleden van het dorp Erp zichtbaar maken op straat en bewoners attent maken op de geschiedenis van een bepaalde plek. In de openbare ruimte waar veel mensen dagelijks langs komen. Op deze website komt over enige tijd aanvullende informatie bij de tegels. De op handen zijnde reconstructie van de N616 belemmert op dit moment de plaatsing van tegels langs de weg Veghel-Gemert door de dorpskom. Het is de bedoeling later ook in Boerdonk en Keldonk enkele attentietegels te plaatsen.

 plaatsing attentiesteen Wasaa

Op 29 september 2016 zijn de eerste attentietegels in de kom van Erp gelegd.

Heemkundekring Erthepe heeft in de kom van Erp een historische wandelroute uitgezet van ongeveer 3 km. Langs deze route komen, als de plannen gerealiseerd zijn, uiteindelijk tweeëntwintig attentietegels. Met steun van de gemeente Veghel, het Prins Bernhard Fonds en enkele Erpse sponsoren (H. Fransen, W. Sondag en M. Goossens), zijn op dit moment tien attentietegels voor Erp gereed.  Voor het plaatsen van de overige twaalf tegels heeft Erthepe nog niet voldoende middelen. Draagt u het Erpse heem een warm hart toe en wilt ook u een bijdrage leveren aan het project ‘attentietegels’, neem dan contact op met secretariaat@erthepe.nl of kom voor meer informatie even langs tijdens een van de openingstijden van de heemkamer. Elke bijdrage is welkom!

route attentietegels

De geplande route. Nr 1 komt bij het Raadhuis en nr. 13 nabij de zuivelfabriek aan de Molentiend. 

Historische burendag in Erp

Op zaterdag 24 september werd voor de elfde keer de landelijke burendag gehouden. De burendag is een initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts. Dit jaar deed ook de stichting Molenpark in Erp mee. Samen met leden van de archeologische werkgroep van Heemkundekring Erthepe en met hulp van Justin Kuijpers (minigraafwerk) uit Keldonk is de fundering van molen ‘De Nijverheid’ opnieuw blootgelegd.

De fundering van de molen werd een paar jaar geleden bij de sloop van het mengvoederbedrijf Sondag-De Heus gevonden. Hij bleek nog onder de toegangsweg van het bedrijf te liggen. De fundering is het laatste restant van een van de mooiste molens die Erp bezat. In 1897 kreeg Arnoldus Jochyms vergunning om aan de Cruijgenstraat een graanmolen te bouwen. Om in bewoond gebied voldoende wind te kunnen vangen koos hij voor een hoge stellingmolen. Tot 1948 bemaalden achtereenvolgens Cornelis Kruijssen en Adrianus van Grinsven de molen. Daarna kocht Jo Sondag het noodlijdende bedrijf. Hij wist de maalderij mede dankzij de schaalvergroting in de veeteelt in korte tijd uit te bouwen tot een groot mengvoederbedrijf. De oude molen is in 1959 ontmanteld. Na de sloop van Sondag-De Heus in 2012 verdween de fundering weer onder het zand.

 Het is de bedoeling de fundering in het Molenpark zichtbaar te houden en geschikt te maken tot een plek waar het goed toeven is. Niet alleen voor de buurt, maar voor alle Erpenaren en bezoekers van het park. De resten van de fundering worden in dit najaar opgemetseld tot zithoogte. Midden in de ronde fundering komt dankzij de medewerking van de familie Sondag een molensteen uit De Nijverheid terug. Elders in het park ook nog de windvaan die sinds 1960 op de fabriek van Sondag stond te pronken. Als alles gereed is, heeft Erp een mooi stukje erfgoed terug. In een park dat naar de voormalige molen genoemd is.

 

De vrijwilligers die samen het klusje klaarden (foto Henk van den Wassenberg).

 De fundering is weer zichtbaar (foto Henk van den Wassenberg).

Tags:

Filmavond 26 september

De filmwerkgroep van Erthepe heeft in het seizoen 2016-2017 zes filmavonden gepland. De eerste avond vindt plaats op maandagavond 26 september in gemeenschapshuis Ter Aa om 20.00 uur.

Op de eerste filmavond staat de Erpse Vrijwillige Brandweer centraal. Vóór de pauze worden nieuwe beelden van en over de Erpse Vrijwillige Brandweer van 1941 tot heden vertoond. Na de pauze worden herinneringen opgehaald aan de hand van een compilatie van de filmavond van 4 april 2016, beelden van de opening van de tentoonstelling op 7 mei 2016 en de demonstraties van Brandweer Post Erp op het Hertog Janplein op zondag 8 mei 2016.

Voor belangstellenden ligt in Ter Aa en in de heemkamer in het Raadhuis een vouwfolder klaar die een overzicht geeft van de data en het programma van de zes filmavonden in het seizoen 2016-2017.

                                            Demonstratie op het Hertog Janplein, 8 mei 2016

 

 

Tags:

Open Monumentendagen in Erp

Het landelijke thema voor de Open Monumentendagen is dit jaar ‘Iconen en symbolen’. Heemkundekring Erthepe heeft rondom dit thema enkele activiteiten georganiseerd. Op zaterdag 10 en zondag 11 september is het Raadhuis tussen 14.00 en 17.00 uur geopend en kunt u vandaar individueel of met een rondleider een bezoek brengen aan de St. Servatiuskerk en/of de museale hoek op het kerkhof van Erp.

Op het eerste gezicht is het thema ‘Iconen en symbolen’ een vreemd onderwerp. Toch heeft iedereen er dagelijks mee te malen. Kijk je naar de kop van deze Erpse Krant op pagina een, dan zie je de contouren van de kerk van Erp, Keldonk en Boerdonk. Iedere lezer in Erp herkent ze meteen, ondanks dat slechts de omtrek van die gebouwen is getekend. Voor de Erpenaren, Keldonkenaren en Boerdonkenaren zijn die gebouwen heel herkenbare iconen. Ook in logo’s en vlaggen komen beelden voor met een bepaalde betekenis. Het Andreaskruis in het wapen van Veghel verwijst naar de Heren van Erp. Vooral bij godsdiensten wordt veel gebruik gemaakt van symbolen. Zo verwijst de Davidster naar het Jodendom en het kruis naar het christendom.

 Kerken als iconen in de dorpen

In het weekend van 10 en 11 september laat Erthepe u kennismaken met de symbolen die in de St. Servatiuskerk en op het kerkhof van Erp voorkomen. De betekenis daarvan is vaak niet meer bekend. Een van de oudste beelden in de St. Servatiuskerk van Erp is dat van de heilige Cornelius. Een replica daarvan staat in de Corneliuskapel in Boerdonk. Waarom wordt hij met een hoorn afgebeeld? Waarom tref je op het kerkhof op grafstenen het Α en Ω symbool aan? Een bezoek aan de Open Monumentendagen in Erp zal u een antwoord geven op zulke vragen.

Hoe ziet het programma van de Open Monumentendagen op zaterdag 10 en zondag 11-9 van 14.00-17.00 uur er uit? U kunt uw bezoek het beste in het Raadhuis beginnen. Daar wordt in de expositieruimte aan de hand van een presentatie van Martien Leenders en Bert Zantingh een goed beeld gegeven van de monumentale rijkdom van de Erpse St. Servatiuskerk. Vervolgens kunt u een bezoek brengen aan de St. Servatiuskerk en de museale hoek op het kerkhof. Daar zijn leden van Erthepe aanwezig om uitleg te geven. Maar u kunt ook zelf rondkijken aan de hand van twee (gratis) vouwfolders die Erthepe ter gelegenheid van de Open Monumentendagen heeft uitgegeven: een over symbolen in de St. Servatiuskerk van Erp en een over katholieke symbolen op de begraafplaats aan de Ottenstraat in Erp. In het Raadhuis aan het Hertog Janplein staat de koffie/thee de hele middag (gratis) voor u klaar. We hopen dat velen van u gebruik zullen maken van de gelegenheid om kennis te maken met culturele rijkdom die Erp bezit.

Vouwfolders uitgegeven ter gelegenheid van de Open Monumentendagen 2016 

Nieuw seizoen van start

Op donderdag 1 september a.s. is de zomersluiting bij  Erthepe ten einde. Vanaf die datum is de heemkamer elke maandagavond en donderdagavond en dinsdagmiddag weer geopend. U kunt dan vrijblijvend binnenlopen of zich opgeven voor een van de activiteiten. In het nieuwe seizoen 2016-2017 heeft Erthepe weer veel op het programma staan.  We lichten hieronder alvast een tipje van de sluier op.

Erthepe neemt deel aan de Open Monumentendagen. Op zaterdag 10 en zondag 11 september is ’s middags van 14.00-17.00 uur het Raadhuis geopend en worden er rondleidingen in de St. Servatiuskerk en op het kerkhof verzorgd. Het thema van de Open Monumentendagen is dit jaar ‘Symbolen en iconen’. Op zondag 18 september is Erthepe traditiegetrouw aanwezig bij het Open Veldfeest. Eind september staat de eerste van zes filmavonden gepland die de werkgroep Film  heeft samengesteld. Een vouwfolder met informatie over het programma van de filmavonden in het seizoen 2016-2017 is beschikbaar. Op 22 september brengen leden van Erthepe een bezoek aan de Heemkundekring van Aarle-Rixtel. 

 De voorbereiding van het centrale thema van dit seizoen, de middenstand in Boerdonk, Erp en Keldonk in de 20ste eeuw, is in volle gang. Er zijn de afgelopen weken al diverse waardevolle documenten naar de heemkamer gebracht die informatie verschaffen over het wel en wee van de Erpse middenstand in de vorige eeuw. Maar er is ongetwijfeld nog veel meer materiaal dat we niet kennen. Hebt u nog foto’s, voorwerpen of documenten, neem dan contact op met secretariaat@erthepe.nl of kom even naar de heemkamer in het Raadhuis.

Erthepe is nog steeds op zoek naar vrijwilligers van jong tot oud die willen helpen bij het beheer van het Raadhuis en het inventariseren en toegankelijk maken van de collectie. Ook naar inwoners die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de eigen omgeving of hun familie en daar onderzoek naar willen doen. Als u denkt, dat zou iets voor mij kunnen zijn, neem dan contact op met het secretariaat. U helpt ons daarmee het heem van Boerdonk, Erp en Keldonk vast te leggen en te bewaren. In ruil daarvoor wordt u deelgenoot van een gezellige vereniging waar naast het vrijwilligerswerk altijd gelegenheid is voor een praatje onder het genot van een kop koffie of thee.

                                                

Tags:

Advies erfgoedbeleid Meierijstad

In de pers verscheen op 18 juli 2016 het bericht dat de heemkundekringen van Erp, Schijndel, St. Oedenrode en Veghel en het Roois Cultureel Erfgoed gezamenlijk een advies opstelden over het erfgoedbeleid in de fusiegemeente Meierijstad. Het bestuur van Erthepe was nauw betrokken bij de opstelling van dat advies. Wilt u meer weten over het ‘Voorstel erfgoedbeleid Meierijstad’ dat het Platform Erfgoed Meierijstad (PEM) onlangs indiende bij de Raden, politieke partijen en Colleges van B. en W. van de fuserende gemeenten, lees dan hier verder. 

De restauratie was monnikenwerk

In  het Gemerts Nieuwsblad van 15-7-2016 schrijft Ine van Gerwe over de museale hoek op de begraafplaats van Erp:

De Erpse heemkundekring Erthepe opende onlangs op het Erpse kerkhof een museale hoek, met onder meer een replica van een houten grafkruis uit 1950. Gerard van Kol uit Boerdonk is bestuurslid. Samen met Tiny van den Heuvel trok hij het project Grafcultuur: De restauratie was een monnikenwerk.”

Lees verder in het Gemerts Nieuwsblad van 15-7-2016

Museale hoek begraafplaats 

Tags:

Pagina's

Abonneren op Heemkundekring Erthepe RSS