Dialect Algemeen

Wat is een dialect?

Een dialect is kort samengevat de taal die in een dorp of streek gesproken wordt. Deze spreektaal wijkt af van de standaardtaal, het Nederlands. Het dialect in Erp is sterk aan veranderingen onderhevig. Jongeren spreken steeds meer algemeen Brabants, in plaats van Erps, Boerdonks of Keldonks . Daarmee verdwijnt geleidelijk een stukje cultureel erfgoed.

Werkgroep Dialect

De werkgroep Dialect van Erthepe probeert het plaatselijk dialect vast te leggen, voordat het helemaal verdwenen is. Een keer per maand komt de werkgroep van 8 leden bij elkaar om  typisch Erpse klanken, woorden en uitdrukkingen vast te leggen. Eenvoudig is dat niet. Een probleem waar je tegenaan loopt  is: hoe schrijf je de dorpstaal zó op, dat iemand die het hardop leest, de klanken van  het Erps goed weergeeft. Daarbij komt nog dat door de contacten tussen de dorpen niet altijd duidelijk is wat echt Erps is. Heb je een vader die geboren en getogen is in Erp, maar een moeder uit Gemert, dan zal in het gezin waar je opgroeit een ‘mengtaal’ gesproken worden.

Dialecten kwartet 

Een tekening in het Erps dialectenkwartet

 

De werkgroep Dialect heeft de afgelopen jaren al veel Erpse dialectwoorden verzameld en vastgelegd. Een deel van die woorden is opgenomen in het Erps dialectenkwartet. Op dit moment is de werkgroep bezig met het verzamelen van Erpse uitdrukkingen. Het dialect zit daar vol van. Een cadeauboekje met gezegden is in de maak.

Iedereen die mee wil helpen het Erps dialect vast te leggen, is welkom op de maandelijkse dialectavond. U kunt zich opgeven bij het secretariaat van Erthepe.

Meertensinstituut 

Een geluidsfragment in het Erps in de databank van het Meertensinstituut.

  

Foto: