Inventarisatie Algemeen

Bibliotheek en archief
Heemkundekring Erthepe beschikt over een heemkundige bibliotheek en een uitgebreide verzameling documenten. Wekelijks ontvangt de kring stukken die op een of andere manier met het heem van de kerkdorpen Boerdonk, Erp en Keldonk te maken hebben. 
Het is belangrijk dat die documenten toegankelijk zijn en geraadpleegd kunnen worden. Daarvoor zorgt de werkgroep Inventarisatie.

Inventarisatie
Vrijwilligers zijn wekelijks bezig met het uitzoeken en ordenen van documenten. Een klus die veel tijd vraagt. Niet alleen omdat er een achterstand is wat betreft het inventarisatiewerk, maar ook omdat er wekelijks documenten van velerlei aard naar de heemkamer gebracht worden.
Erthepe is blij, dat steeds meer inwoners beseffen, dat het belangrijk is gegevens over gebeurtenissen, verenigingen en dagelijks leven in de kerkdorpen te bewaren. Want op die manier kan de kring een documentatiecentrum opbouwen waar het erfgoed van onze voorouders bewaard blijft.

 Collecties
De resultaten van de werkzaamheden van de werkgroep zijn  te vinden onder het tabblad ‘Collectie’.  Daar komen op den duur de inventarissen van alle collecties en archieven die Erthepe beheert. De bestanden worden regelmatig vernieuwd. Tijdens de openingstijden van de heemkamer kunt u de stukken raadplegen.  

             Hanneke poster

 Een van de collecties: het openluchtspel ‘Hanneke‘ ter gelegenheid van 150 jaar Koninkrijk in 1963

 

Erp anno 1830

Een kaart  uit de kaartenverzameling van Erthepe: de reconstructie van de gemeente Erp omstreeks 1830 van Ad Willems.

 

Foto: