Overig

 

Kaartencollectie Erthepe  
  
Deel 2: Overige kaarten  
De kadastrale kaarten hebben betrekking op de voormalige gemeente Erp met de kerkdorpen Boerdonk, Erp en Keldonk.

 

De overige kaartencollectie bevat ook kadastrale kaarten met een bewerking  jaar gebied sectienr. omschrijving opmerking digitaal/fysiek kaartenkast
    (bijv. eigenaren, nieuwe perceelsnummers of toponiemen).          
1 1981 Kom Erp   Kultuur historische kernwaardering Dorpenplan (gecombineerd met kaart 2) fysiek  
Erthepe heeft een deel van deze kaarten digitaal. Echter nog niet in deze inventaris opgenomen.  1981 Kom Erp   Ruimtelijke morfologische kernwaardering Dorpenplan (gecombineerd met kaart 1) fysiek  
Vanwege een reorganisatieis ook het nummer van de kaartenkast nog niet opgenomen.  1981 Buitengebied   Visueel ruimtelijke landschapswaardering Dorpenplan (gecombineerd met kaart 4 en 5) fysiek  
4 1981 Kom Erp   Ruimtelijke morfologische en kultuurhistorische kernwaarden Dorpenplan (gecombineerd met kaart 3 en 5) fysiek  
5 1981 Buitengebied   Mogelijke belemmeringen voor uitbreidingen(landschap-, kultuurhistorie, hindercirkels en militaire zone. Dorpenplan (gecombineerd met kaart 3 en 4) fysiek  
6 1981 Kom Erp   Uitbreiding woonbebouwing Dorpenplan fysiek  
7 1981 Kom Erp   Mogelijke uitbreidingsrichtingen Dorpenplan fysiek  
8 1625 Boerdonk/Donk   Overzichtskaart van de huizen van Boerdonk Inning belasting fysiek  
9 1625 Boerdonk/Donk   Ingekleurde overzichtskaart van de huizen van Boerdonk Inning belasting fysiek  
10 1832 Boerdonk G3-H4 Percelen met eigenaren (concept) Getekend door Ad Willems fysiek  
11 Begin 20e eeuw Het Geregt + Het Lankveld L-H-K Overzichtskaart    fysiek  
12 ca. 1925 Laarsche heide   Verkaveling Gelegen tussen Zuid Willemsvaart en Boerdonksedijk fysiek  
13   Gemertsedijk   Stoomtramweg 's-Hertogenbosch-Helmond   fysiek  
14   Veghelsedijk   Stoomtramweg 's-Hertogenbosch-Helmond   fysiek  
15 1976 Erp-Keldonk-Veghel-Mariaheide   Beschermingsgebied Waterwinplaats Veghel Schaal 1:10.000 fysiek  
16 1992 Nederland   Staatsbosbeheer Objectenkaart   fysiek  
17 1869 Looieind/Molentiend D-E-F Fragmenten kadastrale kaart  Schaal 1:2500 Vermoedelijk uit gemeente-archief afkomstig fysiek  
18 1830 Gemeente Erp   Kadastrale kaart Schaal 1:20.000 Getekend door A. Willems fysiek  
19 1980 Gemeente Erp   Overzichtskaart  Schaal 1:10.000  Behorende bij A. Willems het kleine monument.  fysiek  
20 1980 Gemeente Erp   Straatnaamkaart   fysiek  
21 1965 Gemeente Erp   Overzichtskaart Schaal 1:20.000 Plan verharden buitenwegen (in rood aangegeven) fysiek  
22 ca. 1965 Gemeente Erp   Overzichtskaart  Schaal 1:10.000 Zwart negatief. fysiek  
23 1832 Kom Erp   Kom Erp 1932 met toponiemen Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems 1985-1990  fysiek  
24 ca. 1960 Gemeente Erp   Overzichtskaart gem. Erp met toponiemen Schaal 1:10000 fysiek  
25 1832 Gemeente Erp   Overzichtskaart gem. Erp  Schaal 1:10000 Get. Door Ad Willems (calque) fysiek  
26 1978 Erp west en Keldonk noord   Luchtfoto van Erp west en Keldonk noord met kad. Nummers   fysiek  
27 1832 Gemeente Erp   Overzichtskaart zonder perceelnummers bestaat uit drie delen. Get. Doot Ad Willems (calque) fysiek  
28A-28B 1832 Gemeente Erp   Overzichtskaart gem. Erp met kadastrale nummers Schaal 1:10000 Get. Door Ad Willems (calque) fysiek  
29 1832 Hoek-Veluwe-Hurkske   Detailkaart Schaal 1:2500 Bewerking door Ad Willems fysiek  
30 ca. 1880 Kom Erp M Kadastrale kaart met perceelsnummers Schaal 1:1250 Bewerking door Ad Willems (calque) fysiek  
31 1832 Kom Erp M Kadastrale kaart Schaal 1:2500 bewerkt fysiek  
32 1968 Gemeente Erp   Straatnamenkaart gem. Erp Schaal 1:10000 fysiek  
33 1837 Kaartblad 45 ,s-Hertogenbosch   Militaire topografische kaart  Schaal 1:50000 fysiek  
34 ca. 1965 Gemeente Erp N-O   Overzichtskaart  Schaal 1:5000  fysiek  
35 ca. 1965 Gemeente Erp Z-O   Overzichtskaart Schaal 1:5000 fysiek  
36 ca. 1965 Gemeente Erp N-W   Overzichtskaart Schaal 1:5000 fysiek  
37 1964 Gemeente Erp N-O (blad 45H Uden)    Topografische kaart  Schaal 1:25.000 Uden-Volkel-Boekel fysiek  
38 1964 Gemeente Erp N-W (Veghel 45G)   Topografische kaart  Schaal 1:25.000 Veghel-Vorstenbosch fysiek  
39 1970 Gemeente Erp Z-O (Kelmond 51F)   Topografische kaart  Schaal 1:25.000 Gemert-Helmond fysiek  
40 1830 Kom Erp   Gebouwen omgeving kerk Getekend door A. Willems fysiek  
41 1950 Kom Erp   Gebouwen omgeving kerk Getekend door A. Willems fysiek  
42 1907 Noord-Brabant   Overzichtskaart Provinciale wegen (tolkaart en reglement 1907) Schaal 1:400.000 (wegenbelasting) fysiek  
43 1832 Gemeente Beek en Donk    Kadastrale kaart   fysiek  
44 1832 Gemeente Lieshout   Kadastrale kaart   fysiek  
45 ca. 1960 Kom Erp (oost) E3 Kadastrale kaart   fysiek  
46 1832 Gemeente Lieshout/Beek en Donk   Kadastrale kaart   fysiek  
47 1832 Gemeente Lieshout/Beek en Donk   Kadastrale kaart   fysiek  
48 1832 Gemeente Lieshout/Beek en Donk   Kadastrale kaart   fysiek  
49 1832 Gemeente Lieshout/Beek en Donk   Kadastrale kaart   fysiek  
50 1832 Gemeente Lieshout/Beek en Donk   Kadastrale kaart   fysiek  
51 1832 Kom Erp   Overzichtskaart Schaal 1:5000 Gebruik van de grond (getekend door A. Willems) fysiek  
52 ca. 1930 ? Kom Boerdonk   Overzichtskaart Oud fysiek  
53 1832 Kom Boerdonk e.o.   Perceelsnamen Ong. 1985. Veldnamen  fysiek  
54 1832 Boerdonk west   Perceelsnamen Ong. 1985. Veldnamen  fysiek  
55 1867 Gemeente Erp   Overzichtskaart Schaal 1:50.000;  (Kuyper, uit gemeenteatlas) fysiek  
56 ca. 1625 Gemeente Erp   Overzichtskaart Erp-Boekel Zeer oude kaart (fragment) fysiek  
57 ca. 1913 Kom Keldonk   Overzichtskaart   fysiek  
58 1962 Den Hoek   Detail kadastrale kaart Overeenkomstig het minuutplan en bijgewerkt vanaf 1832 tot 1962 fysiek  
59 1815 Rivier De Aa   Afbeelding rivier De Aa in Erp Gedeelte van een kaart uit 1815 uit archief Waterschap De Aa fysiek  
60 1832 Oudveld e.o.   Kaart met eigenaren van percelen   fysiek  
61 1794 Gemeente Erp   Overzichtskaart Getekend door H. Verhees (fragmentkaart Meijerij) fysiek  
62 1900 De Stinkhoek/Heuvelberg   Bonnekaart   fysiek  
63 1950 Kom Erp   Overzichtskaart Getekend door A. Willems (kopie, behoort bij schilderij J.L.A. Deben) fysiek  
64 1974 Gemeente Erp N-W (blad 45G Veghel)   Topografische kaart  Schaal 1:25.000 Veghel-Vorstenbosch fysiek  
65 1974 Gemeente Erp N-O (blad 45H Uden)    Topografische kaart  Schaal 1:25.000 Uden-Volkel-Boekel fysiek  
66 1980 Gemeente Erp Z-W (blad 51E Son)   Topografische kaart  Schaal 1:25.000 Mariahout-Lieshout fysiek  
67 1980 Gemeente Erp Z-O (blad 51F Helmond)   Topografische kaart  Schaal 1:25.000 Gemert-Beek en Donk fysiek  
68 1989 Gemeente Erp   Cultuurhistorische inventarisatie Brabantse Monumenten Schaal 1:10.000 Behoort bij M.I.P. rapport fysiek  
69 1958 Gemeente Erp   Uitbreidingsplan in Hoofdzaak Schaal 1:10.000 fysiek  
70 1959 Kom Erp   Uitbreidingsplan in Onderdelen Schaal 1:2500 Croonen fysiek  
71 1981 Gemeente Erp   Straatnamenkaart   fysiek  
72 1961 Gemeente Erp   Kaart van de bosgebieden Schaal 1:10.000 (Vervaardigd door Staatsbosbeheer) fysiek  
73   Noord-Brabant   Satellietbeeldkaart Schaal 1:50.000 (Eurimage/NLR) fysiek  
74 1961 Eindhoven (nummer 51 oost)   Militaire topografische kaart  Schaal 1:50.000 (Erp zuid) fysiek  
75 1841 Noord-Brabant   Gemeentelijke indeling 1841 Getekend in 1993 fysiek  
76 ca. 1912 Parochie Keldonk   Grens van Keldonk met Erp en Boerdonk Schaal 1:2500 (blauwdruk) fysiek  
77 1702 Nederland   Kaart van de Verenigde Nederlanden Maker Kartograaf G. de L'Isle fysiek  
78 1830 Gemeente Erp   Overzichtskaart Kadastrale wijken Getekend door A. Willems (ingekleurd) fysiek  
79 ca. 1630 Meierij van 's-Hertogenbosch   Kaart van de Meierij Maker Kartograaf Willibrort van der Burght fysiek  
80 ca. 1630 Meierij van 's-Hertogenbosch   Kaart van de Meierij Kopie van een deel van de kaart nr. 79 Uitgave Macro Best fysiek  
81 1832 Lankveld/Vogelenzang   Kadastrale kaart met toponiemen Erp west (midden)(kopie ingekleurd) fysiek  
82 1971 Gemeente Erp Noord Oost 45H   Miliraire topografische kaart  Schaal 1:25.000 Uden-Volkel-Boekel Gedrukt in 1978 fysiek  
83 1966 s-Hertogenbosch 45 oost   Militaire topografische kaart  Schaal 1:50.000 transparant fysiek  
84 1806 Erp midden (van Veghel tot Cox)   Tekening rivier De Aa i.v.m. bevaarbaar maken Getekend door H. Verhees  fysiek  
85 1908 - 1895 Veghel (609) Uden (610)   Topografische kaart  Schaal 1:25.000  fysiek  
86 1920 Erp N-W   Topografische kaart Veghel (609)(Erp West) Schaal 1:25.000 Veghel-Mariaheide. Uitgegeven in 1928. fysiek  
87 1921 Erp Zuid   Topografische kaart  Schaal 1:25.000 Gemert (630)-St. Oedenrode (629) Uitgegeven in 1928 fysiek  
88 1871 Nederland   Landkaart Schaal 1:675.000 J. Kuijper Leeuwarden fysiek  
89 1958 Kom Keldonk   Uitbreidingsplan in onderdelen Schaal 1:2500 fysiek  
90 1958 Kom Boerdonk   Uitbreidingsplan in Onderdelen Schaal 1:2500 fysiek  
91 1865 Noord-Brabant   Topografische en militaire kaart Schaal 1:200.000 (krantenartikel Eindhovens dagblad 5-11-2005) fysiek  
92   Omgeving 's-Hertogenbosch   Suggestie grenzen omgeving Den Bosch. Gemeentegrenzen, provinciale grens en Dekenaten omstreeks 14e eeuw  Getekend door Jos van der Vaart in juni 1977 fysiek  
93 2006 Keldonkse Morgen fase 3   Concept kavalkaart  Schaal 1:500 fysiek  
94 ca. 1977 Kraanmeer/Bolst   Voorstel wijziging weg Kraanmeer 8-10-21   fysiek  
95 1840 Eindhoven (nummer 51)   Militaire topografische kaart  Schaal 1:50.000 Gegraveerd in 1853 fysiek  
96 1795 Noord-Brabant   Historische kaart Noord-Brabant. Gebieden (schepenbanken)  Getekend door M. Clermonis in 1980(2 transparanten) fysiek  
97 ca. 1980 Aadal/Empeldonk   Uittreksel recente kad.kaart, afwijingen m.b.t. 1832 Oude en nieuwe situatie fysiek  
98 2002 Gemeente Erp   Best. plan landelijk gebied. Plankaart 2 Schaal 1:5000 23 stuks detailkaarten fysiek  
99 2004 Veghel/Erp/Keldonk/Boerdonk   Ruimtelijke ontwikkeling (structuurvisie plus) katern fysiek  
100 ca. 1963 Veghel/Erp west   Topografische kaart Schaal 1:50.000 transparant fysiek  
101 ca. 1963 Veghel/Erp west   Topografische kaart Schaal 1:50.000 transparant fysiek  
102 ca. 1960 Erp/Keldonk (West)   Topografische kaart  Schaal 1:25.000 transparant fysiek  
103 ca. 1647 Hertogdom Brabant   Kaart van Hertogdom Brabant Get. Door Guiljelmum Blaeuw fysiek  
104 1840 Noord-Brabant   Kaart Provincie Noord-Braband Lithografie van Snitzler&Comp. Eindhoven 2e druk fysiek  
105 1625 Boerdonk   Kaart uit 1925 met huizen in Boerdonk met eigenaren Kopie van kaart M. Wouda en Marius Rovers fysiek  
106 1625 Boerdonk   Kaart uit 1625 met huizen in Boerdonk met eigenaren Ingekleurde kopie van kaart M. Wouda en Marius Rovers fysiek  
107 1912 Keldonk   Kaart van Keldonk getekend door M. van Berlo Get. Ter gelegenheid van 100-jarig parochiefeest (2012) fysiek  
108 1972 Ruilverkaveling Veghel-Erp   Plan van wegen en waterlopen Cultuurtechnische dienst fysiek  
109 1832 Keldonk west   Kadastrale kaart minuteplan 1832 Getekend door M. van Berlo (1982) fysiek  
110 1832 Keldonkseweg/De Laren (Keldonk oost)   Kadastrale kaart minuteplan 1832 Getekend door M. van Berlo (1982) fysiek  
111 1958  Kom Keldonk   Uitbreidngsplan in onderdelen Kom Keldonk Schaal 1:2500 Getekend door W. Croonen fysiek  
112 1960 Noord-Brabant   Gemeenten in Noord-Brabant Schaal 1:200.000 fysiek  
113 1977 Noord-Brabant   Overzicht Waterschappen Schaal 1:200.000 fysiek  
114 1967 Noord-Brabant   Overzicht Waterschappen Schaal 1:200.000 fysiek  
115 1974 Noord-Brabant   Overzicht gewesten november 1974   fysiek  
116 1932 Noord-Brabant   Oppervlakte+inwoners van gemeenten in Noord-Brabant Schaal 1:200.000. Volkstelling 31-12-1930 fysiek  
117 1622 Hertogdom Brabant   Overzichtskaart Hertogdom Brabant Getekend door Petrus Kaerius fysiek  
118 ca. 1960  Kom Keldonk   Luchtfoto   fysiek  
119 1794 De Meijerij   Historische kaart  Kaart getekend door Hendrik Verhees fysiek  
120 1928 Erp Zuid/Keldonk/Boerdonk   Overzichtskaart Sint Oedenrode nr. 629 en Gemert nr. 630 Schaal 1:25.000 fysiek  
121 1930 Erp Zuid/Keldonk/Boerdonk   Overzichtskaart Gemert nr. 630 uitgave 1930 Schaal 1:25.000 fysiek  
122 1816 Erp midden (van Veghel tot Cox)   Kaart 3 van stroomgebied De Aa van Veghel tot Cox Get. A. de Geus fysiek  
123 ca. 2005 Brabant   Nieuwe kaart van Brabant.Ruimtelijke ontwikkeling Met toelichting op achterzijde fysiek  
124 1930 Keldonk   Overzichtskaart   fysiek  
125 1830 Gemeente Erp   Overzichtskaart Getekend door A. Willems (foto) fysiek  
126 ca. 1940 Erp   Kanalisatie rivier De Aa   fysiek  
127 1963 Boerdonksedijk   Oude Boerdonksche dijkloop Waterschap De Aa fysiek  
128 1963 Lijnt   Lijntsche grensloop Waterschap De Aa fysiek  
129 1963 Morgenstraat/Kampweg   Het Keldonksch loopje Waterschap De Aa fysiek  
130 1963 Lijnt   Boslijnt loop Waterschap De Aa fysiek  
131 1963 Sluis 5   Landwegloop nabij Sluis 5 Waterschap De Aa fysiek  
132 1963 Kampweg/Dieperskant   Loop naar de Dieperskant Waterschap De Aa fysiek  
133 1963 Dieperskant   Loop naar het Lare Waterschap De Aa fysiek  
134 1963 De Laren   Klaassens loopje Waterschap De Aa fysiek  
135 1963 Het Geregt    Loop door het Geregt + 1 zijtak Waterschap De Aa fysiek  
136 1963 Keldonk   Keldonksch Beemdloopje Waterschap De Aa fysiek  
137 1963 De Laren/Dieperskant/Sluisweg   De Dieperskantse loop Waterschap De Aa fysiek  
138 1963 Boerdonkse Kampen   Apenkont loop Waterschap De Aa fysiek  
139 1963 Kom Keldonk   Zijtak 1. Dieperskantse loop Waterschap De Aa fysiek  
140 na 1940 (?) Stroomgebied De Aa   Overzichtskaart rivier De Aa met zijbeken Waterschap De Aa 4e afdeling fysiek  
141 ca. 1940 Gemeente Erp   Overzichtskaart rivier De Aa nr. 5 Schaal 1:2500 fysiek  
142 1810 Nederland   Algemene kaart van Nederland met postroutes   fysiek  
143 1948 Gebied tussen Voordijk en De Aa bij Keldonk   Hoogtekaart blad 15   fysiek  
144 1794 De Meijerij   Historische kaart (geplastificeerd elders opgeborgen) Kaart getekend door Hendrik Verhees fysiek  
145 ca. 1960 Gemeente Erp N-O   Topografische kaart  Schaal 1:25.000 Veghel-Mariaheide fysiek  
146 ca. 1995 Gemeente Erp N-O   Topografische kaart  Schaal 1:25.000 Veghel-Mariaheide fysiek  
147 1920 Gemeente Erp N-O     Topografische kaart  Schaal 1:25.000 Veghel-Mariahride fysiek  
148 1975 Gemeente Erp   Plan van wegen en waterlopen Ruilverkaveling Veghel-Erp (4x) fysiek  
149 1834-1843 Boerdonk   Wijzigingen in kadaster Sectie G blad 3 in de periode 1834 tot 1843 fysiek  
150 ca. 1850 Boerdonk   Uitgifte van gronden t.b.v. ontginning   fysiek  
151 ca. 1850 Erp N-W   Uitgifte van gronden t.b.v. ontginning   fysiek  
152       Legende ingekleurde kaart 1832 (zie 125) Getekend door A. Willems fysiek  
153 1832 Kom Erp M1 Met eigenaren van percelen Schaal 1:2500 fysiek  
154 1830 Gemeente Erp   Topografische kaart  Schaal 1:10.000 Getekend door A. Willems in 1980 fysiek  
155 1975 Midden- en Oost Brabant   Recreatiekaart Noord-Brabant ICW 1975   fysiek  
156 1674 Hertogdom Brabant (Brabantia Ducatus)   Hertogdom Brabant Herdruk 1974 Waterschap De Aa fysiek  
157 1973 Gemeente Uden   Overzichtskaart Schaal 1:10.000  fysiek  
158 1832 Boerdonk   Toponiemen van Boerdonk (kom) op de kad.kaart van 1832 Get. Door A. Willems fysiek  
159   Gemeente Erp   Reconstructie gem. Erp in de Middeleeuwen Get. W. Cornelissen (inventaris oud archief Erp) fysiek  
160 ca. 1960 Kom Erp   Stratenkaart kom Erp Gemeentewerken Erp fysiek  
161 1976 s-Hertogenbosch 45 oost   Bodemkaart van Nederland 45 oost ,s-Hertogenbosch Schaal 1:50000 Stichting bodemkartering (ingekleurd) fysiek  
162 1964 Schansoord-Pentelstraat-Harmonieplein   Situatietekening Schaal 1:500 Kon. Ned. Heidemaatschappij fysiek  
163 1965 Gemeente Erp   Overzichtskaart Erp Schaal 1:20000 fysiek  
164 1803 Mijerij   Kaart figuratief van de verdeling en grensscheidingen van den bodem Van Elde  Get. H. Verhees copie streekarch. 1981 fysiek  
165 1976 s-Hertogenbosch 45 oost   Bodemkaart van Nederland 45 oost ,s-Hertogenbosch Schaal 1:50000 Stichting bodemkartering  fysiek  
166 1832 Kom Boerdonk   Kadastrale kaart Get. Door Ad Willems fysiek  
167 1823 (1832) Kom Boerdonk G3 Kadastrale kaart gegevens eigenaren Schaal 1:2500 Bewerking door Ad Willems fysiek  
168 1963 Hoek-Heuvelberg E1 Kadastrale kaart met nummers? Schaal 1:2500 fysiek  
169A-B-C-D-E-F 1832 Gemeente Erp   Kadastrale kaart met toponiemen Schaal 1:5000 Bewerkt door Ad Willems (3 kaarten A-B-C) fysiek  
170A-170B 1830 Gemeente Erp   Gemeente Erp reconstructie anno 1830, ingekleurd Schaal 1:10000 fysiek  
171 1832 Lieshout Noord en Beek en Donk Noord   Kadastrale kaart Schaal 1:10000 Samengesteld door Ad Willems fysiek  
172 ca. 1955 Gebied 2 blad 6 Het Lijnt   Stroomgebied van de Aa van Waterschap de Aa Schaal 1:5000 met hoogtelijnen fysiek  
173 ca. 1955 Gebied 1 blad 4 Ventieren-Goordreef   Stroomgebied van de Aa van Waterschap de Aa Schaal 1:5000 met hoogtelijnen fysiek  
174 ca. 1955 Gemeente Erp   Kadastrale kaart Schaal 1:10000 (calque) fysiek  
175 ca. 1960 Oss-Erp-Eindhoven   Topografische kaart Oss-Eindhoven Schaal 1:50000 (calque) fysiek  
176A-B-C 1965 Gemeente Erp   Overzichtskaart gem. Erp (enkele toponiemen bij Groothees) Schaal 1:5000 Erp Zuid-West ontbreekt fysiek  
177 1832 Kom Erp   Kadastraler kaart Kom Erp met klassenindeling woningen Schaal 1:1250 Get. Door Ad Willems 1977 fysiek  
178 1832 Lankveld L Kadastrale kaart (Grondgebruik) Schaal 1:2500 fysiek  
179 1832 Kom Boerdonk   Kom Boerdonk Schaal 1:2500 fysiek  
180 ca. 1970 Gemeente Erp   Stratenplan gemeente Erp? Schaal 1:20000 fysiek  
181 1958 Kom Boerdonk   Uitbreidingsplan kom Boerdonk Schaal 1:2500 Bureau Croonen fysiek  
182 ca. 1800 Gemeente Erp   Overzichtskaart met wegenstructuur van ong. 1800 Schaal 1:20000 fysiek  
183A-183B 1832 Moschehoef  B1 Kaart A met grondgebruik en eigenaren. Kaart B met eigenaren Schaal 1:2500 fysiek  
184 1832 Heuvelberg-Hurkske F1 Bewerking met eigenaren Schaal 1:2500 fysiek  
185 1832 Het Gerecht ten zuiden van Keldonk H2 Het Gerecht ten zuiden van Keldonk. Met eigenaar. Schaal 1:2500 fysiek  
186 1832 De Laren-Dieperskant I2 Bewerking met eigenaren Schaal 1:2500 fysiek  
187 1832 Kom Keldonk K2 Bewerking met eigenaren Schaal 1:2500 fysiek  
188 1832 De Laren-Dieperskant I2 Bewerking met eigenaren en grondgebruik schaal 1:2500 fysiek  
189 1832 De Laren en Aa-dal I1 Bewerking met eigenaren en grondgebruik Schaal 1:2500 fysiek  
190 1832 Ventieren-Veluwe C2 Bewerking met eigenaar Schaal 1:2500 fysiek  
191 1832 Veluwe D2 Bewerking met eigenaren Schaal 1:2500 fysiek  
192 1832 Kraanmeer west A1 Bewerking met eigenaren Schaal 1:2500 fysiek  
193 1832 Bolst-Melvert A2 Bewerking met eigenaren Schaal 1:2500 fysiek  
194 1832 Morschehoef-Pals-Looieind A-B-D Bewerking met eigenaren Schaal 1:2500 Bewerkt door Ad Willems fysiek  
195 ca 1880 Kom Keldonk   Kadastrale kaart Schaal 1:2500 Bewerkt door Ad Willems fysiek  
196 1832 Aadal/Empeldonk   Kaart met toponiemen en grondgebruik t.b.v. rapport Aa-dal 1980 fysiek  
197 1832 Ham-Dijk-Aadal   Bewerkte kadastrale kaart Schaal 1:2500 fysiek  
198 1832 Veluwe-Hoek-Heuvelberg   Bewerking met eigenaren Schaal 1:2500 fysiek  
199 1972 Gemeente Erp   Bestemmingsplan Buitengebied Schaal 1:10000 Bureau Croonen (calque) fysiek  
200 1975 Kom Boerdonk   Bestemmingsplan Boerdonk 1e gedeeltelijke herziening Schaal 1:1000 Bureau Croonen (calque) fysiek  
201 ca 1975 Kom Keldonk   Inventarisatie Kom Keldonk Schaal 1:2500 fysiek  
202 ca 1975 Kom Boerdonk   Invwntarisatie Kom Boerdonk Schaal 1:2500 fysiek  
203 1979 Kom Boerdonk   Aanpassing Kom Boerdonk omgeving kerk Schaal 1:1000 fysiek  
204 1832 Boerdonk  H en G Reconstructie met eigenaren Schaal 1:2500 fysiek  
205 1880 Boerdonk H en G Kadastrale kaart Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems 1994 fysiek  
206 1832 Kom Erp-Morschehoef-Bolst   Kadastrale kaart met eigenaren Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems fysiek  
207A-B 1832 Veluwe-Hoek-Heuvelberg   Kadastrale kaart met eigenaren Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems (A-calque) fysiek  
208 ca 1985 Gemeente Erp   Overzichtskaart Schaal 1:10000 fysiek  
209 1961 Noord-Oost (Oudveld)   Verkavelingsplan Schaal 1:500 Bureau Croonen fysiek  
210 1958 Kom Keldonk   Inventarisatie Kom Keldonk Schaal 1:2500 fysiek  
211 1832 Vogelenzang-Ham-Dijk L Kadastrale kaart met eigenaren woning Schaal 1:2500 fysiek  
212 1832 Vogelenzang-Ham-Dijk L Kadastrale kaart met grondeigenaren Schaal 1:2500 fysiek  
213 1988 Gemeente Erp   Overzichtskaart met straatnamen en huisnummers Schaal 1:10000 fysiek  
214 1955 Gebied 2 Blad 7 Hool-Gerecht-Boerdonk   Stroomgebied van de Aa van Waterschap de Aa Schaal 1:5000 met hoogtelijnen fysiek  
215 1971 Kom Boerdonk   Verkenning met toestand bebouwing Schaal 1:1000 Bureau Croonen (calque) fysiek  
216 ca 1980 Ruilverkaveling Veghel-Erp   Kavelindeling Veghel-Erp Schaal 1:10000 fysiek  
217 1955 Noord-Brabant   Nivea toeristenkaart Noord-Brabant Schaal 1:200.000 fysiek  
218 ca 1965 Bolst-Goordonksedijk-Kraanmeer A1 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
219 ca 1965 Veghelsedijk-Bolst-Kraanmeer-Melvert A2 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
220 ca 1965 Bolst-Morschehoef-Schuurhoek B1 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
221 ca 1965 Kraanmeer-Goordreef C1 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
222 ca 1965 Goordreef-Boterhurken-Berkensteeg-Boekelseweg C2 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
223 ca 1965 Heuvelberg-Kempkesweg-Boterweg-Hoek E1 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
224 ca 1965 Gemertsedijk-Hoeksehei-Hoek E2 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
225 ca 1965 Meerbosweg-Gemertsedijk F2 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
226 ca 1965 Boerdonksedijk-Meerbosweg G1 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
227 ca 1965 Coxsebaan-Meerbosweg G2 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
228 ca 1965 Kom Boerdonk G3 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
229 ca 1965 Bosscheweg-Hool-Lijnt H1 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
230 ca 1965 Bosscheweg-Trentweg-Teuwseler H2 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
231 ca 1965 Gerecht H3 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
232 ca 1965 Bosscheweg-Boerdonksedijk H4 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
233 ca 1965 Dieperskant-Keldonkseweg-Hackerom I1 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
234 ca 1965 De Laren-Dieperskant-Teuwseler I2 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
235 ca 1965 Sweenslag-Hool K1 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
236 ca 1965 Kom Keldonk K2 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
237 ca 1965 Vogelenzang-Ham-Dijk L1 Inventarisatie voorpootrecht t.b.v. ruilverkaveling Schaal 1:2500 (calque) fysiek  
238 1963 Parochie H. Servatius Erp   Topografische kaart met parochiegrenzen H. Servatius Erp 1972 45 G en 45 H en 51 E en 51 F schaal 1:25.000 fysiek  
239 1929 Parochiegrenzen van Erp, Keldonk en Boerdonk   Topografische kaart met parochiegrenzen H. Servatius Erp 1972 kaart 609 en 610 schaal 1:25.000 fysiek  
240 1832 Sweenslag-Hool K1 Bewerkte kadastrale kaart Schaal 1:2500 fysiek  
241 1832 Hoek-Veluwe C-D-E-F Kadastrale kaart met eigenaren Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems fysiek  
242 1832 Looieind-Hoek-Hurkske D-E-F-I Kadastrale kaart met eigenaren Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems fysiek  
243 1832 Morschehoef-Kom Erp-Dijk-Laren B-D-E-F-I-L Kadastrale kaart met eigenaren Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems fysiek  
244 1832 Erp zuid   Kadastrale kaart Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems fysiek  
245 1832 Erp midden    Kadastrale kaart Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems fysiek  
246 1832 Erp noord   Kadastrale kaart Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems fysiek  
247 1832 Veluwe-Hoek-Hoeksehei   Kadastrale kaart met toponiemen en eigenaren Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems fysiek  
248 1832 Dijk-Empeldonk-Vogelenzang-Ham   Kadastrale kaart met perceelsnummers en eigenaren Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems fysiek  
249 1832 Looieind-Hoek-Hurkske D-E-F-I Kadastrale kaart met perceelsgegevens Looieind Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems fysiek  
250 1832 Kom Boerdonk-Prinsenkamp   kadastrale kaart met oude en nieuwe kadasternummers Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems  fysiek  
251 1832 Dijk-Empeldonk-Vogelenzang-Ham   Kadastrale kaart met toponiemen en eigenaren Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems (zie kaart 248) fysiek  
252 1832 Looieind-Hoek-Hurkske D-E-F-I Kadastrale kaart met toponiemen, eigenaren, nieuwe en oude kad. Nummers Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems fysiek  
253 1832 Kom Boerdonk-Prinsenkamp   Kadastrale kaart met toponiemen, eigenaren, nieuwe en oude kad. Nummers Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems fysiek  
254 1832 Dijk-Kom Erp-Morschehoef-Bolst   Kadastrale kaart met toponiemen, eigenaren, nieuwe en oude kad. Nummers Schaal 1:2500 Get. Door Ad Willems fysiek  
255 1832 Bolst-Morschehoef-Oudveld B1 Bewerkte kadastrale kaart Schaal 1:2500 fysiek  
256 1832 Kom Erp M1b Bewerkte kadastrale kaart met enkele nieuwe kadasternummers en eigenaren Schaal 1:2500 fysiek  
257 1832 Kom Erp M1a Bewerkte kadastrale kaart met nieuwe kadasternummers, eigenaren en toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
258 1832 Ham-Vogelenzang-Dijk L Bewerkte kadastrale kaart met nieuwe kadasternummers, eigenaren en toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
259 1832 Kom Keldonk-Dieperskant K2 Bewerkte kadastrale kaart met nieuwe kadasternummers, eigenaren en toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
260 1832 Kom Keldonk-Dieperskant K2 Bewerkte kadastrale kaart met enkele nieuwe kadasternummers en eigenaren Schaal 1:2500 fysiek  
261 1832 Sweenslag-Hool-Gerecht K1 Bewerkte kad. Kaart met nieuwe kadastrale nummers, eigenaren en toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
262 1832 De Laren-Dieperskant-Teuwseler I2b Bewerkte kad. Kaart met nieuwe kadastrale nummers, eigenaren en toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
263 1832 De Laren-Dieperskant-Teuwseler I2a Bewerkte kad. Kaart met nieuwe kadastrale nummers, eigenaren en toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
264 1832 De Roost-De Laren-Hurkske I1 Bewerkte kad. Kaart met nieuwe kadastrale nummers, eigenaren en toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
265 1832 Prinsenkamp-Veerstraat H3 Bewerkte kad. Kaart met enkele toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
266 1832 Looieind-Veluwe D1 Bewerkte kad. Kaart met nieuwe kadastrale nummers, eigenaren en toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
267 1832 Hoek-Heuvelberg E1 Bewerkte kad. Kaart met nieuwe kadastrale nummers, eigenaren en toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
268 1832 Hoeksehei E2 Bewerkte kad. Kaart met nieuwe kadastrale nummers, eigenaren en toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
269 1832 Heuvelberg-Hurkske F2 Bewerkte kad. Kaart met nieuwe kadastrale nummers, eigenaren en toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
270 1832 Gebied tussen Boerdonksedijk-Hurkske-Kom Boerdonk G1 Bewerkte kad. Kaart met nieuwe kadastrale nummers, eigenaren en toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
271 1832 Coxsebaan en omgeving G2a Bewerkte kad. Kaart met nieuwe kadastrale nummers en toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
272 1832 Coxsebaan en omgeving G2b Bewerkte kad. Kaart met nieuwe kadastrale nummers , eigenaren en toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
273 1832 Kom Boerdonk G3a Bewerkte kad. Kaart met nieuwe kadastrale nummers, eigenaren en grondgebruik Schaal 1:2500 fysiek  
274 1832 Kom Boerdonk G3b Bewerkte kad. Kaart met toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
275 1832 Kom Boerdonk G3c Bewerkte kad. Kaart met nieuwe kadastrale nummers Schaal 1:2500 fysiek  
276 1832 Gerecht-Lijnt H1 Bewerkte kad. Kaart met toponiemen en eigenaren Schaal 1:2500 fysiek  
277 ca. 1575 Aarle-Rixtel met weg naar Den Bosch   Kaart Komt uit Algemeen Rijksarchief Brussel fysiek  
278 1994 Mr. Van Zutphenstraat Boerdonk   Planopzet nieuwe woningen Schaal 1:1000 fysiek  
279 2004 Uden-Veghel en omstreken   Plankaart stedelijk gebied, landelijk gebied en infrastructuur Provincie Brabant, schaal 1:50.000 fysiek  
280 1921 St. Oedenrode-Veghel-Erp-Boekel-Gemert   Militaire topografische kaart  Schaal 1:25.000 fysiek  
281 2002 Uden-Veghel en omstreken   Militaire topografische kaart  Schaal 1:25.000 fysiek  
282 1955 Sluisweg-Dieperskant-Boerdonksedijk-De Laren I2 Bewerkte kad. Kaart met toponiemen Schaal 1:2500 fysiek  
               
               
               
               
Foto: