Vereniging

Heemkunde

Heemkunde betekent letterlijk: kennis van het eigen volk en de eigen streek. Heemkundekring Erthepe is een vereniging van en voor mensen die geïnteresseerd  zijn in het heem van Boerdonk, Erp en Keldonk. 

Je doet aan heemkunde, wanneer je kennis verzamelt over de historische, culturele en landschappelijke achtergronden van je eigen woonplaats. Erthepe streeft ernaar in brede kring de belangstelling voor en kennis van het heem van de kerkdorpen Boerdonk, Erp en Keldonk te bevorderen. Deze dorpen behoorden tot 1994 bij de voormalige gemeente Erp. In dat jaar werden de gemeenten Erp en Veghel samengevoegd.   

Heemkundekring Erthepe is opgericht in 1980 en is sinds 2007 hoofdgebruiker van het Raadhuis aan het Hertog Janplein te Erp.  Daar heeft de kring in een paar jaar tijd een echt erfgoedhuis gerealiseerd. In het Raadhuis zijn wekelijks werkgroepen actief om het culturele erfgoed vast te leggen. In de expositieruimte waarover Erthepe beschikt, worden regelmatig presentaties gegeven en tentoonstellingen gehouden.


     Beschrijving: Raadhuis Erp                     

                                           

Geschiedenis Erthepe

Heemkundekring Erthepe is opgericht in 1980. Wim Cornelissen, archivaris van het Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel was een van de initiatiefnemers. Na  een bloeiperiode van ruim tien jaar brak een tijd aan waarin de vereniging weinig  activiteiten meer ontplooide. Het gebrek aan een geschikte verenigingsruimte was een van de oorzaken.

In 2005 vierde de kring zijn 25-jarig bestaan.  Dat was de start van een opleving van heemkundige activiteiten in Erp. In 2007 kreeg Erthepe de beschikking over de begane grond van het  Raadhuis van de voormalige gemeente Erp. Dat heeft de vereniging geen windeieren gelegd. Erthepe groeide uit tot een van de grotere heemkundige verenigingen in Noordoost-Brabant. 


                                         Beschrijving: Wim Cornelissen
 
                                      
Wim Cornelissen tijdens zijn installatie als streekarchivaris, 1976


Organisatie Erthepe


Organigram van de organisatie van Erthepe


Bestuur

• Marius Strijbosch, voorzitter
• Piet van Zutphen, bestuurslid
• Wim Kuijten, secretaris
• Marjon van Hek, penningmeester
• Willy Bekkers, bestuurslid
• Wout Schouten, vicevoorzitter


Werkgroepen

In de vereniging zijn ongeveer 30 vrijwilligers actief.

Ze verrichten diverse taken in de volgende werkgroepen:

• Werkgroep archeologie
• Werkgroep beheer
• Werkgroep dialect
• Werkgroep educatie
• Werkgroep genealogie
• Werkgroep foto- en film
• Werkgroep inventarisatie


Meer informatie over de werkgroepen onder het tabblad ‘Werkgroepen’.


Beschrijving: Logo

Beschrijving: Vlag

 Het logo van Erthepe is gebaseerd op de omtrek en de vlag van de voormalige gemeente Erp.

 

Lidmaatschap

Heeft u belangstelling voor de geschiedenis of het heem van Boerdonk, Erp en/of Keldonk?

Dan nodigen wij u uit lid te worden van onze vereniging en deel te nemen aan onze activiteiten! Het lidmaatschapsgeld bedraagt slechts € 15,00 per jaar. Het tweede lid van het gezin betaalt € 10, -. Het jeugdlidmaatschap (tot 18 jaar) kost € 7,50.

 

Vriend van Erthepe

U kunt ook toetreden tot de vriendenclub: ‘Vrienden van Erthepe’. ‘Vriend’ zijn van Erthepe houdt het volgende in:


  • U bent lid van Erthepe met de daarbij horende voordelen (gratis Nieuwsbrief, gratis toegang tot lezingen en filmavonden, kortingen op diverse publicaties en diensten).
  • U wordt via e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.
  • Drie maal per jaar vermelding als ‘Vriend van Erthepe’ in de Nieuwsbrief.
  • Eenmaal per jaar een gezellige ontmoetingsavond waarbij u uitgebreid geïnformeerd wordt over de gang van zaken bij de heemkundekring.

U bent al vriend van Erthepe voor € 50,00 per jaar.


Platform Erfgoed Meierijstad

Erthepe werkt met andere erfgoedorganisaties in de gemeente samen in het Platform Erfgoed Meierijstad (PEM). In het platform zijn, naast de stichting Roois Cultureel Erfgoed, de heemkundekringen van Erp, Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel vertegenwoordigd.

Door samen te werken kunnen we als erfgoedorganisaties onze krachten bundelen en het erfgoed beter op de kaart zetten. Het PEM is  de gesprekspartner van de gemeente Meierijstad voor het domein erfgoed.   

Het PEM neemt deel aan werkgroepen die het college van B&W adviseren op het gebied van roerend en onroerend erfgoed, het historisch landschap en de archeologie. Het platform heeft sinds 2016 onder meer een bijdrage geleverd aan het gemeentelijk erfgoedbeleid en het ontwerp van het wapen en de vlag van de gemeente Meierijstad.

Elke erfgoedorganisatie behoudt zijn eigen identiteit en werkgebied, maar door samen te werken en de krachten te bundelen kunnen we het belang van het erfgoed beter behartigen.

Elke vereniging of stichting stuurt als vertegenwoordiging twee leden naar de vergaderingen van het platform.  Jan Aalders (Schijndel) en Henk Prins (Sint-Oedenrode) zijn respectievelijk secretaris en onafhankelijk voorzitter. Het platform is te bereiken via jwaalders@kpnmail.nl


 


Foto: