Educatie Algemeen

Educatie

Sinds het voorjaar van 2014 is bij Erthepe een werkgroep actief die zich bezig houdt met erfgoededucatie. We vinden het belangrijk dat in het basisonderwijs kinderen kennis maken met het erfgoed in hun eigen leefomgeving. De kerkdorpen Boerdonk, Erp en Keldonk hebben hun eigen monumenten, natuurlijke omgeving en tradities.

Door aandacht te besteden aan sporen van het verleden in hun eigen omgeving kunnen we bij leerlingen interesse bijbrengen en waardering doen toenemen voor de geschiedenis van hun dorp en de sporen die het verleden heeft nagelaten. Het bewust worden van hun gemeenschappelijk erfgoed kan de inwoners van een dorp met elkaar verbinden en hun eigen identiteit versterken.

Erfgoedzoeker 

De erfgoedzoeker laat zien dat erfgoed een ruim begrip is.

Een van de eerste activiteiten van de Werkgroep educatie was de samenstelling van een leskist over de Tweede Wereldoorlog met een aantal originele voorwerpen uit de periode 1939-1945. Bij elk voorwerp is een opdrachtenkaart gemaakt. Bij de leskist zijn ook exemplaren (kopieën) van het Onderduikspel uit 1945 gevoegd. De leerkracht kan dat spel gebruiken als instap of afsluiting bij het behandelen van de Tweede Wereldoorlog. De leskist is tegen een geringe vergoeding te leen bij Erthepe (secretariaat@erthepe.nl).

 

Onderduikspel 

Pas na de oorlog durfden de mensen de Duitsers te bespotten.

De werkgroep werkt met het maken van ondersteunend lesmateriaal nauw samen met het onderwijs. De leerkrachten kunnen immers het beste inschatten wat de behoeften en de mogelijkheden zijn. Zie de presentatie ‘Erfgoed in de klas’ uit 2013.

Het educatief aanbod van Erthepe vindt u op de website van Plein 23, de marktplaats voor cultuureducatie in Veghel. 

Hebt u belangstelling om deel te nemen aan de activiteiten van de werkgroep? Neem dan contact op met het secretariaat.

Foto: