2015 en Terugblik 2014

Heemkundekring Erthepe heeft een goed jaar achter de rug. In maart heetten we het 250ste lid van de vereniging welkom. Veel succesvolle heemkundige activiteiten vonden er in 2014 plaats.

In de Erpse Krant hebt u daarover regelmatig kunnen lezen. We herinneren u aan enkele hoogtepunten: de tentoonstelling van klassenfoto’s in januari, een cyclus van activiteiten rondom het Erpse mengvoederbedrijf Sondag in het voorjaar en de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in Boerdonk rondom de uitbreiding van het oorlogsmonument aan de Bosscheweg. Voor het onderwijs kwam een leskist over de Tweede Wereldoorlog gereed. Samen met Heemkundekring Vehchele is een canon met onderwerpen uit de lokale geschiedenis op het Internet gepubliceerd.

Met steun van veel vrijwilligers en Erpse bedrijven is grote vooruitgang geboekt met het project grafcultuur. We sloten het jaar af met een boekenmarkt en een fraaie tentoonstelling van kerststallen en kerstgroepen. Het bestuur dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van al die heemkundige evenementen in het afgelopen jaar.

 

 KerststalEen grote kerststal siert het Raadhuis traditioneel tot ná Driekoningen

 

 

Foto: