Lezing over bewoningsgeschiedenis Maashorst

De afgelopen jaren zijn er in het natuurgebied de Maashorst tussen Uden, Oss en Grave een aantal bijzondere archeologische vondsten gedaan die een nieuw licht werpen op de geschiedenis van Noordoost-Brabant vanaf de prehistorie tot in de middeleeuwen. Heemkundekring Erthepe heeft Richard Jansen, stadarcheoloog van Oss, uitgenodigd om daarover te komen vertellen op 20 april a.s. in gemeenschapshuis Ter Aa in Erp. De titel van zijn lezing is: Geschiedenis van een bewogen landschap. 

De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant. Het gebied is bekend om zijn aardkundige monumenten als aardbreuken en wijstgronden. Wat veel mensen niet weten is, dat de Maashorst ook een bewoningsgeschiedenis kent die tot ver in de prehistorie teruggaat. De afgelopen decennia zijn op de Maashorst veel bijzondere vondsten gedaan, waaronder vorstengraven uit de ijzertijd, een begraafplaats uit de late prehistorie, de grootste bronsschat van Nederland uit de Romeinse tijd en een aantal vergeten dorpen uit de middeleeuwen. Door middel van die vondsten is de kennis over het verleden van Noordoost- Brabant toegenomen.

Uit het onderzoek is duidelijk geworden,  dat de bewoners van het gebied in het verleden niet altijd op dezelfde manier omgingen met de natuur om hen heen.  De rondtrekkende jagers en verzamelaars voegden zich nog naar de natuur. Maar na de introductie van de landbouw gingen de bewoners het landschap naar hun hand zetten. Boeren kapten bossen voor de aanleg van akkers, waardoor heidevelden ontstonden. Door het plaggen van de heide voor de mestproductie in de potstallen kwamen er in onze regio stuifzandruggen. Wat we tegenwoordig natuur noemen is in feite een door onze voorouders gemaakt cultuurlandschap.

Over het gebruik van het landschap door de mens in de loop der eeuwen en de tastbare archeologische en landschappelijke sporen die dat heeft nagelaten in Noordoost-Brabant, gaat de lezing van Richard Jansen.

                                                                                               

De lezing van Jansen op 20 april a.s. wordt gehouden in gemeenschapshuis Ter Aa (Den Uil 1a te  Erp). Aanvang 20.00 uur. Leden van Erthepe hebben gratis toegang; niet-leden betalen € 2,50 entree.  

 Grafheuvel

 Gereconstrueerde grafheuvel in de Maashorst

 Bronschat

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bronsschat van Nistelrode uit de Romeinse tijd


 


Foto: