Tentoonstelling Missiezusters Boerdonk-Asten

Missiezusters Boerdonk-Asten

Op vrijdagmiddag 9 oktober wordt na een lange voorbereiding in Boerdonk de kloostertuin geopend. Voor heemkundekring Erthepe was dat de aanleiding om, naast een lesprogramma voor de basisscholen, een tentoonstelling samen te stellen over de Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua. Deze congregatie van zusters heeft haar wortels in Boerdonk. Van 10 tot 14 oktober is deze expositie in gemeenschapshuis Den Hazenpot in Boerdonk (Pastoor van Schijndelstraat 37) te bezichtigen. Op de plek waar de eerste zusters gehuisvest waren.

Gerardus van Schijndel uit Boxtel wilde als jongen al missionaris worden. In 1891 ging zijn wens eindelijk in vervulling en mocht hij op proef naar de Witte Paters in Algiers en even later naar Malta om mee te helpen bij de opleiding van Afrikaanse jongens. Maar de leiding van de Witte paters vond hem niet geschikt. Hij was te eigengereid en bemoeide zich teveel met de leefwijze van de vrouwelijke religieuzen. Als ‘mislukt’ missionaris komt hij uiteindelijk in Boerdonk terecht. Daar treedt hij als pastoor onmiddellijk op tegen het ‘zedeloze‘ gedrag van de Boerdonkenaren. Fietsen en dansen zijn uit den boze. De poffer is onnodige opsmuk en een vorm van ijdeltuiterij. Dat was even schrikken voor de inwoners van Boerdonk.

De missiegedachte laat Van Schijndel niet los. Het lukt hem dankzij zijn doorzettingsvermogen in 1913 een congregatie ( kloostergemeenschap) van zusters op te richten. Een Nederlandse congregatie die meisjes opleidt om als zuster in de missie te gaan werken. De zusters worden aanvankelijk in het rechter deel van de pastorie gehuisvest (nu Den Hazenpot). Even later bouwt de congregatie een klein klooster naast de pastorie. Daar blijven de Missiezusters Franciscanessen van Boerdonk-Asten tot 1976 actief. Ze hebben meer dan een halve eeuw een belangrijke rol gespeeld in de Boerdonkse samenleving. Ze stichtten een bewaarschool (kleuterschool), namen de zorg voor zieken en ouderen op zich en hielpen de pastoor bij het pastorale werk. Vele Boerdonkenaren hebben tot op de dag van vandaag nog goede herinneringen aan de zusters. 

Over het kloosterleven vroeger, en speciaal dat van de Missiezusters van Boerdonk-Asten, gaat de tentoonstelling die in gemeenschapshuis Den Hazenpot (Pastoor van Schijndelstraat 37) in Boerdonk te bezichtigen is. Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober van 11.00-17.00 uur. Van maandag 12 oktober tot en met woensdagochtend 14 oktober alleen tijdens de reguliere openingstijden van gemeenschapshuis Den Hazenpot. De toegang is gratis.

Bewaarschool Boerdonk, ca. 1955  Zuster Theresina neemt afscheid van de kleuters.

Foto: