Vier Erpse verenigingen slaan de handen ineen

 Binnenkort start de Rabo Clubkascampagne. Evenals vorig jaar slaan enkele verenigingen de handen ineen om steun te krijgen van leden van de Rabobank. Heemkundekring Erthepe, KBO Erp-Keldonk-Boerdonk, Toneelvereniging Iets Anders en Vrouwen van Nu Erp doen samen mee aan de Clubkascampagne. Ze hopen op uw stem en zo een bijdrage te krijgen voor hun activiteiten. Als u lid bent van Rabobank Uden-Veghel kunt u op ons stemmen. Elke stem staat voor een bijdrage van de Rabobank. U mag 5 stemmen uitbrengen waarvan maximaal 2 stemmen op één vereniging. De verenigingen hebben alle vier een speciaal doel waarvoor ze uw bijdrage gaan gebruiken.

 

Heemkundekring Erthepe wil het erfgoed van Boerdonk, Erp en Keldonk beter zichtbaar maken door te starten met het plaatsen van een aantal ‘attentiestenen’ (informatiestenen) in het trottoir bij markante plekken en gebouwen in Erp en het uitgeven van een wandelroute langs die stenen. Een plan dat moet leiden tot een aantrekkelijke cultuurhistorische route langs informatieborden en banken in het werkgebied van Erthepe. Verder wil de heemkundekring middelen besteden aan het opzetten van een nieuw project ‘levende geschiedenis’ voor de basisscholen van Erp, Keldonk en Boerdonk.

 

De KBO Erp-Keldonk-Boerdonk gaat uw bijdrage gebruiken voor de bekostiging van alle activiteiten voor zijn leden, speciaal de nieuwe activiteiten, zoals de Zomerse ontmoetingen, de computercursussen en de wandelgroepen. Met uw steun kan de KBO bij een uitbreiding van het aanbod het lidmaatschapsbedrag toch op een laag niveau kunnen houden.

 

Toneelvereniging Iets Anders gaat kindervoorstellingen opvoeren voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Met uw steun kan Iets Anders de entreeprijzen laag houden en meer kinderen uit Boerdonk, Erp en Keldonk laten genieten van leuke, grappige en inspirerende voorstellingen. Misschien ook kinderen ertoe aanzetten zelf toneel te gaan spelen.

 

Vrouwen van Nu is een voortzetting van de vroegere KVO. De nog jonge vereniging organiseert lezingen over allerlei maatschappelijke onderwerpen. Daarnaast ontspanningsactiviteiten, zoals kaartavonden en wandelingen. Voor deze activiteiten die ze dikwijls in samenwerking met andere verenigingen opzetten, vragen ze uw steun.  

 

Leden van Rabobank Uden-Veghel mogen van 3 november tot en met donderdag 12 november 2015 vijf stemmen uitbrengen. Dit kan via www.rabobank.nl/udenveghel. U kunt contact opnemen met het secretariaat van onze verenigingen, wanneer u hulp nodig hebt bij het stemmen. Het zou fantastisch zijn, wanneer u, uw familie en vrienden op onze verenigingen stemmen en onze activiteiten via de Rabo Clubklascampagne steunen!

 

 

 

 

Foto: