Kerstsfeer bij Erthepe

Vorig jaar heeft heemkundekring Erthepe tijdens de wintermarkt ‘Vuur en vlam’ in het Raadhuis van Erp voor het eerst een tentoonstelling georganiseerd van oude en nieuwe kerststallen. De expositie trok zoveel belangstelling, dat de vereniging besloten heeft dit jaar opnieuw kerststallen ten toon te stellen en wel in het weekend van 19 en 20 december. Rini Kerstens is bereid gevonden de stalletjes die hij in de loop der jaren verzameld heeft, aan een breder publiek te laten zien. Op zondagmiddag 20 december is er een speciale voorstelling: Trees van Geffen komt dan om 14.30 uur in een muzikale omlijsting het kerstverhaal vertellen. Tijdens de openingstijden van de tentoonstelling is er verder volop gelegenheid elkaar in kerstsfeer te ontmoeten onder het genot van een drankje.

Het uitbeelden van de geboorte van Christus met een kerststal is al een oude traditie bij katholieken. Franciscus van Assisi zou in het begin van de 13e  eeuw de eerste geweest zijn die een kerststal liet maken. In 1223 hield hij op 25 december een H. Mis en een preek in de openlucht bij een stal met een os en een ezel, een boerin die de rol van Maria speelde, en een boer die de rol van Jozef op zich nam. Een kindje in een voederbak was Jezus. Franciscus probeerde met een levende kerststal voor de armen het verhaal van de geboorte van Christus uit te beelden. Door de zoon van God in een nederige stal ter wereld te laten komen, liet hij de armen van die tijd zien, dat God er ook voor hen was. Later ontstaat de gewoonte om de geboorte van Jezus met beelden in de kerk te laten zien. Pas in de loop van de 19e eeuw gaan katholieken in kersttijd ook een stalletje in hun huis zetten, een traditie die tot op de dag van vandaag bestaat. Een presentatie in het Raadhuis laat de geschiedenis van de kerststal zien.

Op zondagmiddag 20 december zal Trees van Geffen om 14.30 uur het kerstverhaal ten gehore brengen. Haar verhaal wordt afgewisseld met kerstliederen, begeleid door een accordeonist. Er wordt geen entree gevraagd, maar kom wel op tijd! Iedereen, jong en oud, is welkom.

 De kerststallententoonstelling en het optreden van Trees van Geffen zijn gratis toegankelijk. De tentoonstelling in het Raadhuis is op zaterdag 19 en zondag 20 december geopend van 10.00-17.00 uur. Trees van Geffen vertelt het kerstverhaal op zondag 20 december om 14.30 uur. Tot ziens op 19 of 20 december in het Raadhuis van Erp (Hertog Janplein 9).

 Kerststal in Raadhuis, december 2014

Foto: