Nieuwjaarsbijeenkomst Raadhuis Erp op 3 januari 2016

Heemkundekring Erthepe heeft een succesvol jaar achter de rug. In mei heetten we het 300ste lid van de vereniging welkom. Er vonden in 2015 veel heemkundige activiteiten plaats. De Erpse Krant maakte er regelmatig melding van. Enkele hoogtepunten in 2015 waren: de tentoonstelling van familiefoto’s in januari, een tentoonstelling samen met de KBO over 50 jaar KBO Erp-Boerdonk-Keldonk in het voorjaar en de tentoonstelling over de Missiezusters van Boerdonk-Asten tijdens de opening van de kloostertuin in Boerdonk. Voor het onderwijs kwam een leskoffer over de kloosters gereed en een spel bij de Canon van Veghel-Erp. De museumhoek op het kerkhof nadert zijn voltooiing. De Werkgroep film verzorgde een filmavond over Carnaval, het gildefeest van Hoge Schuts, de Europese kampioenschappen BMX op de Bolle Akker en het 7th Sunday festival bij de Keldonkse berg in 2009. Het jaar is afgesloten met een tentoonstelling van kerststallen. Het bestuur dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van al die heemkundige evenementen in het afgelopen jaar. Ook voor de steun die de vereniging van de inwoners van Boerdonk, Erp en Keldonk kreeg.

Ook in het nieuwe jaar zullen in het Raadhuis, het hart van Erp, weer veel activiteiten plaatsvinden. Voor het bestuur van Heemkundekring Erthepe alle reden om niet alleen leden, vrijwilligers, relaties, maar ook alle belangstellende inwoners uit Erp, Keldonk en Boerdonk uit te nodigen voor een informele Nieuwjaarsbijeenkomst op de eerste zondag van 2016. Deze wordt gehouden op 3 januari tussen 13.00 en 15.00 uur in de expositieruimte van het Raadhuis aan het Hertog Janplein in Erp. Graag tot ziens op 3 januari om met ons een toost uit te brengen op het nieuwe jaar!

                             

Foto: