Toelichting en indeling

Ruilverkaveling Veghel-Erp, 1947-1986

Documenten en kaarten

Na de Tweede Wereldoorlog vonden er door de ruilverkaveling ingrijpende veranderingen plaats op het platteland. Ook in Erp en Veghel. Het landschap ging bijna volledig op de schop om efficiënter te kunnen boeren en de agrarische productie te vergroten. Deze modernisering ging niet zonder slag of stoot en nam ruim 20 jaar in beslag. Het boek ‘Ruilverkaveling Veghel-Erp, 1947-1986. Drijvende kracht achter veranderingen in de lokale agrarische samenleving na de Tweede Wereldoorlog, Erp 2021’ van de auteurs Frans Scheepers en Marius Strijboschbeschrijft in grote lijnen de achtergronden en gevolgen van de ruilverkaveling Veghel-Erp.

Op deze website treft u documenten en kaarten aan die de bovengenoemde publicatie aanvullen. De documenten zijn afkomstig uit het archief van de Landinrichtingsdienst Noord-Brabant (LINB) dat gedeponeerd is bij het Brabants Historisch Informatiecentrum te ’s-Hertogenbosch (toegangsnummer 1280). Het werkarchief van de Plaatselijke Commissie dat oorspronkelijk bij de BHIC aanwezig was (Archief van de Plaatselijke Commissie Ruilverkaveling Veghel - Erp, ca. 1971 – 1986, toegang 7813) is helaas omstreeks 2000 vernietigd.  Met als argument dat op een hoger niveau de officiële en definitieve stukken te vinden zijn. De topografische kaarten zijn afkomstig van het kadaster en bewerkt door een van de auteurs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heemkundekring Erthepe (secretariaat@erthepe.nl).

Afkortingen:
LINB:  Archief Landinrichtingdienst Noord-Brabant
Pl. C.: Plaatselijke Ruilverkavelingscommissie

 

 

Aanvullende documenten en kaarten bij:

Hoofdstuk 4 Voorlopers van de ruilverkaveling Veghel-ErpBoek

Hoofdstuk 5 Het ruilverkavelingsgebied Veghel-Erp

Hoofdstuk 6.1 Verspreide, vaak slecht bereikbare kavels

Hoofdstuk 8 De besluitvorming in 1966

Hoofdstuk 9.2 Schattingen en het plan van toedeling

Hoofdstuk 9.3 Ligging nieuwe boerderijen

Hoofdstuk 9.4 Uitvoerende werkzaamheden

Hoofdstuk 10 Veel bezwaren tegen de voorstellen van Commissie

Hoofdstuk 11 Onenigheid over geschatte waarde van percelen

Hoofdstuk 12 De kwestie van de boerderijverplaatsers

Hoofdstuk 13 Bezwaren tegen boom- en singelbeplanting

Hoofdstuk 14 Een directeur in de laadschop

Hoofdstuk 15 De kosten en baten van de ruilverkaveling Veghel-Erp

 

 

 

 

 

 

Foto: