Een scherf is meer dan een scherf….

Enkele leden van de werkgroep archeologie van Heemkundekring Erthepe waren in 2019 aanwezig bij het zeven van de grond die onder de straat rondom de kerk van Erp lag. Die grond was tijdelijk in Schijndel opgeslagen. Om te voorkomen dat menselijke resten uit het uitgegraven gedeelte van de Kerkstraat bij het puin zouden belanden. Uit piëteit voor de overleden Erpenaren. Naast enkele zakken met botten, verzamelden de amateurarcheologen ook een grote hoeveelheid scherven. Een tafel vol met scherven van aardewerk en steengoed. Helaas uit de context: ze konden afkomstig zijn uit het hele gebied vanaf de Ottenstraat tot Jan Linders.   

Tafel vol scherven uit cunet N616

Een tafel vol met scherven

De scherven leverden tóch informatie op over de geschiedenis van de dorpskom van Erp. De scherven geven allereerst een goed beeld van de materiële cultuur in de kom tussen 1500 en 1800. Het keukengerei van de bewoners bestond destijds uit eenvoudig roodbruin aardewerk: potten, schalen, borden en papkommetjes. In geglazuurd roodbruin aardewerk bewaarden ze voedsel en kookten ze boven de stookplaats in den herd.  Drinken deden ze uit bekers van steengoed die minder poreus zijn.  

Enkele scherven trokken de bijzondere aandacht van de archeologische werkgroep. Gele scherven met een randversiering van blokjes én geelachtige stukken aardwerk van een pot met bruine strepen. Ze wisten meteen, dat ze met bijzondere vondsten te maken hadden: Badorf-aardewerk uit de tijd van Karel de Grote en Pingsdorf-aardewerk uit de 10e-12e eeuw. Een teken dat er al in de vroege middeleeuwen bewoning was rondom de voorganger van de stenen Sint-Servatiuskerk uit ca. 1300. 

     Pingsdorf-aardewerk  Badorf-aardewerk

Badorf-aardewerk (Karolingisch)                      Pingsdorf-aardewerk

Zo zie je maar. Een scherf is meer dan een scherf. Archeologen vinden maar zelden complete potten en kruiken in de bodem. Wat ze aantreffen is meestal afval en iets dat kapot is. De scherven Badorf- en Pingsdorf-aardewerk tonen aan dat de dorpskom eerder bewoond was en ouder is, dan lange tijd is gedacht. In documenten komt de naam ‘Erthepe’ pas in 1134 voor het eerst voor, maar de kom van Erp bestaat al enkele eeuwen langer!

Meer weten over archeologie in Erp en Meierijstad? Kom dan op zaterdag 8 (11.00-17.00 uur) of zondag 9 oktober (10.00-17.00 uur) naar de Archeologiedagen van Meierijstad. Op De Bolle Akker (Heesakker 12) laten de werkgroepen uit Meierijstad zien waarmee ze zich bezighouden. Voor jong en oud is daar van alles te zien en te beleven.

Foto: