Genealogie Algemeen

Wat is genealogie?

Het woord genealogie is afgeleid van de Griekse woorden  ‘genea’ (stam) en ‘logos’ (kunde). Het betekent: stamboomonderzoek.
Een genealoog houdt zich dus bezig met de studie naar de afstamming van een bepaalde familie. Door middel van allerlei bronnen, zoals het Bevolkingsregister, de Burgerlijke Stand, Parochieregisters en bidprentjes, probeert een stamboomonderzoeker de geschiedenis van een familie in kaart te brengen.

Wapen Van Erp

Het wapen van de adellijke familie Van Erp

Genealogie bij Erthepe

De werkgroep Genealogie van Erthepe verzamelt al jaren genealogische gegevens en helpt beginnende familieonderzoekers op weg. Van ruim 30.000 oud-Erpenaren zijn gegevens beschikbaar. Met oud-Erpenaren worden niet alleen de voormalige inwoners van het kerkdorp Erp bedoeld, maar ook die van Boerdonk en Keldonk.

In de heemkamer van Erthepe kan een stamboomonderzoeker veel gegevens raadplegen: Parochieregisters, de Burgerlijke Stand (deels in kopie of digitaal aanwezig), het Bevolkingsregister (samenvatting) en bidprentjes.

De gevorderde onderzoeker kan met behulp van het Rechterlijk Archief en het Notarieel Archief zijn stamboom uitbreiden tot een echte familiegeschiedenis. Ook die laatste twee bronnen zijn (gedeeltelijk) in de heemkamer beschikbaar.

Veel Erpse familiestambomen zijn eveneens te vinden op de site Stamboom-Erp.nl.

De presentatie Stamboomonderzoek. Hoe pak je dat aan? (link naar PPT) kan de beginner op weg helpen. Het Genealogisch vademecum van Walter Andreas Groen is een goede gids bij het stamboomonderzoek.  

 

Maak je eigen kwartierstaat bij Erthepe!                                       Genealogisch weekend

Kwartiestaat 

Genealogisch Weekend

 

 

Foto: