Foto Algemeen

Beelden van het verleden

Meer dan een eeuw legden mensen alleen belangrijke gebeurtenissen in hun leven en in hun dorp vast in foto’s en films. Huwelijken, jubilea, de installatie van een nieuwe burgemeester of een priesterfeest bijvoorbeeld. Harmonieplein

De laatste jaren is door de digitalisering het maken van foto’s en films eenvoudiger en goedkoper geworden.

Als gevolg daarvan worden aan een heemkundekring steeds meer foto’s aangeboden en is het noodzakelijk kritisch te kijken naar de historische waarde van recente foto’s en films.

Het oudst bekende beeld van de kom van Erp: het Harmonieplein (tegenwoordige Hertog Janplein) omstreeks 1885.

 
Verzamelen en beschrijven

De werkgroep Foto en Film van Erthepe houdt zich niet alleen bezig met het verzamelen en beschrijven van oude foto’s en films, maar ook met het vastleggen van gebeurtenissen in het heden. Door het maken van foto’s en het verfilmen van gesprekken met oudere Erpenaren en van belangrijke gebeurtenissen in de dorpen Boerdonk, Erp en Keldonk wordt kennis over het leven van nu voor toekomstige generaties bewaard.

Erthepe beschikt over een fotobestand van duizenden foto’s. Daarnaast ook over diverse oude filmfragmenten, o.a. de serie   ‘Op de koffie bij’ van de vroegere Erpse Lokale Omroep (ELO).

De filmgroep heeft de afgelopen jaren de levensverhalen van veel oudere Erpenaren verfilmd Daarmee worden herinneringen aan het verleden levend gehouden.Tentoonstelling Klassenfotos

Het selecteren en beschrijven van foto’s is een tijdrovende klus. Dat geldt nog meer voor het maken van films.

Belangstellenden die ervaring hebben met het bewerken van foto’s en films, zijn daarom welkom bij werkgroep Foto en Film van Erthepe!

 

 

De werkgroep Foto en Film presenteert regelmatig haar werk aan belangstellenden. Hier een foto van de tentoonstelling met het thema klassenfoto’s in februari 2014.

 

                       Sondag interviews

       De werkgroep interviewt Erpenaren ter voorbereiding van het thema Sondag, 11 december 2013.

Foto: